Abonnementsartikel

Landboforeninger og relevante landmænd opfordres til at tage hensyn til beskyttede levesteder og arter ved indsamlingen af marksten til stenrev.

Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten har bedt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen oplyse, om der er foretaget en vurdering af konsekvenserne for dyrelivet omkring landbrugsarealerne, hvor der indsamles marksten til etablering af stenrev ved Løgstør bredning. Hun henviser til, at sten er vigtige leve- og ynglesteder for padder, insekter og fugle.

Ministeren slår fast, at stenrevet ved Løgstør Bredning etableres med henblik på at undersøge om stenrev eventuelt er egnet som kvælstofvirkemiddel i vandplanlægningen:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derudover vil stenrevet bidrage til øget biodiversitet og gavne de arter, som lever i og omkring stenrev, oplyser Esben Lunde Larsen.

Henstilling til landmænd

Han oplyser videre, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i forbindelse med indsamlingen af marksten har henstillet til, at Limfjordsrådets sekretariat ved Aalborg Kommune, at der skabes opmærksomhed hos landboforeninger og relevante landmænd om at tage hensyn til beskyttede levesteder og arter ved indsamlingen af marksten:

- Hensyn til beskyttelsen sker ved, at der alene samles marksten fra isolerede stendynger, som ikke ligger umiddelbart op til eksisterende naturområder, og som kun har ligget i en kortere periode, forklarer ministeren, der understreger, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har vurderet, at det har været muligt at gennemføre indsamlingen af sten på en miljømæssig forsvarlig måde.