Abonnementsartikel

Seges ser store problemer i de værktøjer, som Klimarådet lægger op til at bruge i målingen af landbrugets klimabelastning.

Det er bekymrende, når Klimarådet lægger op til at bruge et helt ufuldstændigt regneark til at beregne klimabelastningen for de enkelte landbrugsbedrifter. Resultaterne vil blive ekstremt forsimplede og kan i praksis gøre mere skade end gavn.

Det mener Seges, der som udgangspunkt er positiv over at rådet tager udgangspunkt i at indsatsen bringes ned på bedriftsniveau og at ejeren skal tage ejerskab og kan byde ind med ideer og løsninger.

I praksis kan værktøjet dog ikke bruges med værdi.

- Det udarbejdede regneark, der er en central del af Klimarådets anbefalinger, har en række svagheder, der gør det helt uanvendeligt til sit formål, siger Hans Roust Thysen, miljøchef i Seges.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han peger blandt andet på, at den enkelte bedrift pålignes gennemsnitstal for emissionen af drivhusgasser.

- Det giver simpelthen ingen faglig mening, da der ikke er nogen viden om den specifikke bedrifts udledning. Dertil kommer, at regnearket ikke har kædebetragtning med. For eksempel kan der anvendes nitrat i foderet, hvilket betyder, at klimagasserne fra stalden reduceres, mens emissionen fra marken øges. På dette punkt er regnearket decideret misvisende, siger Hans Roust Thysen.

Generelt er der slet ikke konkret viden på nuværende tidspunkt til at man meningsfuldt kan regne emissionerne ud på bedriftsniveau.

- Resultaterne af de simple beregninger, som man lægger op til at lave, er fuldstændig forudsigelige og dermed også intetsigende og nyttesløse. Det vil ikke bringe indsigten i landbrugets emissioner ét skridt videre, og det er naturligvis ærgerligt for erhvervet, men også for klimaindsatsen, siger Hans Roust Thysen.