Abonnementsartikel

I dag samles organisationer med interesse for vandløb. De skal give bud på, hvordan et perfekt vandløb skal se ud i fremtiden, og hvordan man samtidigt afleder mere vand og får mere natur.

Vi får mere vand på markerne og i byerne og har forpligtelser til at passe på naturen, når vi leder vandet væk.

Det er det dilemma, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil have fundet gode løsninger på. I fremtiden skal større regnmængder ledes væk fra markerne og uden om byerne, samtidig med at dyr og planter skal trives i og omkring vandløbene.

Derfor har ministeren inviteret til et Vandtopmøde, som indledes i eftermiddag på Sørup Herregaard. Deltagerne er 27 eksperter og interessenter, der alle har en mening om vandløb, fra landmænd til naturforeninger, fra sportsfiskere til kommuner.

Vandtopmødet varer i 24 timer, og når de er gået, håber ministeren, at de største udfordringer er afdækket.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Naturen og kulturen er konstant i samspil, og vi skal sikre en god balance. Jeg er af den faste overbevisning, at hvis alle gode kræfter arbejder sammen, så kan vi skabe en model for fremtidens vandløb, hvor vi både får en fornuftig afledning af vand fra vores marker, undgår oversvømmelser af vores byer og samtidig sikrer, at dyr og planter trives, og at vi lever op til vores internationale forpligtelser i forhold til miljøet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ud i virkeligheden

Vandtopmødets deltagere får lejlighed til at høre hinandens synspunkter, men en del af topmødet vil foregå dér, hvor det sker: Ude i et vandløb. Langs Suså vil man vise forskellige problemstillinger.

-Vi er så vant til at høre om konflikten mellem afvanding af markerne og grødeskæring i vandløb. Men det er langt mere komplekst. Og det skal deltagerne ud at se på, så de også ser tingene fra den anden side. Vi har brug for at se det i et bredere perspektiv for at finde de rette løsninger, som kommer både naturen og vores samfund til gode siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Topmødets resultater skal afleveres til en ekspertgruppe, som ministeren har nedsat. Den skal blandt andet med udgangspunkt i topmødets resultater finde ud af, hvordan man helt konkret gennem ændringer af lovgivning eller andre tiltag kan skabe rammerne for fremtidens vandløb, så både landmandens, naturens og byboernes interesser er tilgodeset.