Som følge af et nyt fund af kartoffelbrok (Synchytrium endobioticum) i udbrudsområdet i Midtjylland, har NaturErhvervstyrelsen udarbejdet en handlingsplan, som skal bekæmpe plantesygdommen. Kartoffelbrok blev opdaget en mark midt i november, og nu er handlingsplanen altså klar.

NaturErhvervstyrelsen er forpligtet til at afgrænse fundets udbredelse, håndtere udbruddet så spredning af smitte forhindres og sikre at eksisterende smitte inddæmmes.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Derfor iværksætter NaturErhvervstyrelsen følgende foranstaltninger og begrænsninger:

Arealer, hvor der er konstateret smitte, båndlægges, og der må ikke dyrkes kartofler i en af NaturErhvervstyrelsen nærmere fastsat periode (som udgangspunkt 15 år).

Der etableres en sikkerhedszone rundt om det smittede areal, hvor der kun må dyrkes resistente sorter.

Der udføres afgrænsende undersøgelse i udvalgte marker omkring fundet. Da fundet er gjort meget sent på året, foregår de afgrænsende undersøgelser ved at udtage og undersøge jordprøver.

I 2017 udføres en intensiveret og risikobaseret overvågning i Midtjylland for kartoffelbrok i en overvågningszone omkring kartoffelmelsfabrik. Årsagen er, at NaturErhvervstyrelsen vil afklare, om der historisk er sket smitte via deponering af restprodukter, og håndtere smitten derfra, hvis det er tilfældet. Det primære fokus er dermed på marker, hvor der er deponeret restprodukter, og hvor der dyrkes kartofler, der ikke er resistente mod kartoffelbrok.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis du vil læse hele NaturErhvervstyrelsens handlingsplan, kan den findes her.