Markedet efterspørger tungere grise, og det får Danish Crown til at indføre nye, og højere, vægtgrænser fra mandag den 2. januar.

Derfor ændrer Danish Crown basisvægtintervallet fra uge 1 til 74,0-95,9 kilo, hvor vægten nederst i vægtintervallet hæves med 2 kg og øges med 1 kg i toppen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Højere slagtevægt er en fordel for slagteriet, hvilket det også vil være for de fleste leverandører. På slagteriet bidrager de ekstra kg til at reducere omkostningerne pr. kg slagtekrop. Andelshavernes økonomi forbedres ved at kapacitetsudnytte smågrisen yderligere med højere slagtevægt.

Ikke alle andelshaveres miljøgodkendelser er dog velegnet til en højere gennemsnitsvægt.

For at imødekomme de andelshavere, som ikke kan øge slagtevægten eller ikke har økonomisk incitament til at gøre det, tilbyder Danish Crown en sektionsvis kontrakt. Her reduceres gennemsnitsvægt-intervallet med 1 kg for hele leverancen. Bundgrænsen på 72 kg bibeholdes.

- På baggrund af de to ændringer vurderer vi, at den samlede slagtevægt vil stige med cirka 1 kg, siger senior manager Jacob Rasmussen fra Ejerservice.

Han opfordrer til at kontakte en konsulent i Ejerservice, hvis man har svært ved at se den optimale løsning for ens bedrift.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det kan være svært at vurdere, hvad der vil fungere bedst. Det vil vi gerne hjælpe med at afgøre, understreger Jacob Rasmussen.

Han mener, at ændringen i vægtgrænsen vil forlænge vækstperioden med en ekstra dag.

Samtidig hæfter Jacob Rasmussen sig ved de gode resultater, som andelshavere med rådgivning har opnået, når det gælder vækstperioden.

- I gennemsnit har disse andelshavere reduceret deres vækstperiode med fire dage; altså langt over den forlængelse, vi forventer at se som følge af de ændrede vægtgrænser, siger Jacob Rasmussen.