Formand for kartoffelmelsfabrikken i Toftlund og KMC i Brande, ser lyst på fremtiden og investerer i ny selvkørende optager.

Prisen på kartofler til stivelse og pulver har udviklet sig positivet over en længere periode. Peter C. Petersen, der er formand for KMC, som står for afsætningen af produkterne fra kartoffelmelsfabrikkerne i Toftlund, Karup og Brande samt fra KMC Granules, ser også gode afsætningsmuligheder for kartoffelbaserede produkter i den nære fremtid.

- Intet gror ind i himlen, og det gør priserne på industrikartofler heller ikke. Men vi kan se tilbage på seks fornuftige år, og i den periode har KMC haft en vækststrategi på fem procent om året. Vi har i dag kunder i cirka 80 lande og eksporterer 90 procent af produktionen, siger Peter C. Petersen og tilføjer:

- Vi iværksatte for ti år siden en tostrenget vækststrategi, hvor vi valgte at satse på både stivelse og på forarbejdede ingredienser til fødevareindustrien. Det er den satsning, der i dag giver pote.

Holder fokus

Med de forædlede produkter fra KMC Granules, eller pulverfabrikken som den ofte benævnes, har sælgerne fra KMC fået et bredere produktprogram at tilbyde kunderne. Formanden er ikke i tvivl om, at de forædlede produkter har været med til at åbne døre for også de mere traditionelle produkter fra pulver- og melfabrikkerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I Brande råder vi over et forsøgskøkken, som kunder er velkomne til at anvende. Her kan de teste eksisterende produkter, og har de behov for specielle ingredienser, lytter vi gerne til kunderne og producerer så vidt, det er muligt, de varer, som de efterspørger, siger Peter C. Petersen.

Efter hans opfattelse er grunden til den danske succes, at der holdes fokus på ikke blot produktionen hos avlerne, men på hele værdikæden, og at kunderne år efter år kan få leveret de varer, som de efterspørger.

- I mange andre lande er der ikke samme loyalitet over for fabrikkerne, og her er stivelsesfabrikkerne det sidste led til at aftage de kartofler, der ikke kan afsættes til andre formål. Stiger prisen på proceskartofler til eksempelvis chips, modtager melindustrien færre kartofler, og produktionen falder. Det er godt for de danske avlere, for det resulterer i højere priser på kartoffelstivelse, siger Peter C. Petersen.

For at danske avlere kan drage fordel af den ujævne produktion i disse lande, er det nødvendigt med store lagre, og derfor har de danske fabrikker i de seneste år udbygget lagerkapaciteten med blandt andet en ny silo i Karup.

Større potentiale

Ud fra leveringsrettigheder tilmelder avlerne om foråret deres areal med kartofler til melfabrikkerne, og når avlen er leveret, er det let at udregne udbyttet pr. hektar.

- Det simple regnestykke viste, at der blandt avlerne er en kolossal variation i udbyttet. Vi ved, at den største indtjening ligger i at øge udbyttet i marken, og derfor ansatte vi nogle Agro-folk, som tilbyder gratis rådgivning til medlemmerne. I vækstsæsonen arrangerer vi også grøftekantsmøder, hvor nye og mindre erfarne avlere kan tilegne sig viden og tricks fra både rådgivere og de mere erfarne avlere, siger formanden.

Fra to til en optager

Ved Byllerup-Bov i Sønderjylland driver Peter C. Petersen selv et landbrug med 450 hektar. For at få plads til 250 hektar kartofler i sædskiftet bytter han en del jord med naboer. For at minimere weekendarbejdet i sæsonen, vurderer han mandag morgen sammen med sine medarbejder, om der er behov for vanding. Er der det, sættes vandingsmaskinerne i gang, og da der aldrig tildeles mere end 20 millimeter ad gangen, kan vandingen være afsluttet, inden det bliver weekend

- Vi skal bruge cirka 24 sprøjtetimer for at komme rundt, og hvis vejret tillader det, sprøjter vi som regel tirsdag og onsdag, forklarer Peter C. Petersen.

Til denne sæson har han investeret i en ny fire-rækket, selvkørende Grimme Varitron 470 optager. Den afløste to selvkørende Grimme SE-150-60, som er to-rækkede optagere.

- Den nye optager tager stort set lige så mange kartofler op, som de to forrige gjorde tilsammen. Kapaciteten på den nye optager betyder, at der ikke skal køres ret langt med kartoflerne, før det er nødvendigt med to vogne. I gennemsnit ligger vi på cirka en hektar i timen, men da vi kørte i går, rundede vi at tage godt 82 tons op i timen, siger Peter C. Petersen, der ikke stenstrenglægger arealet med fabrikskartofler.

- Fabrikken i Toftlud har etableret et nyt "vandland", hvor stenene sorteres fra. Der er ikke fradrag for de første fire procent sten, og siden anlægget blev taget i brug, er andelen af sten, i de kartofler fabrikken modtager, steget fra cirka 0,25 procent til 1,25 procent. År til dato ligger vores gennemsnit på 0,65 procent sten, og jeg ser derfor ingen grund til at strenglægge, siger Peter C. Petersen, der glæder sig til fremtiden.