Abonnementsartikel

Det er positivt, at Fødevare- og landbrugspakken gennemføres, men at fosforloftet skærpes vækker ærgrelse hos Landbrug & Fødevarer.

For at få Fødevare- og landbrugspakken godkendt i EU-Kommissionen har det været nødvendigt for regeringen at tilføje restriktioner. Derfor har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen lanceret en skærpelse af den fosforregulering, som har været i høring i forbindelse med den ny husdyrregulering.

Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, glæder sig grundlæggende over, at tvivlen om pakkens gennemførelse nu er skrinlagt.

- Det er positivt, at regeringen nu har fundet fælles forståelse for en hjørnesten i Fødevare- og landbrugspakken med EU-Kommissionen. Pakken er enormt vigtig og betyder blandt andet, at vi får en ny husdyrregulering, hvor mark og stald er adskilt, og at slagtesvineproducenterne får hævet harmonikravet op til 170 kg kvælstof, siger Erik Larsen i en pressemeddelelse.

Fortsat potentiale

Han ærgrer sig dog samtidigt over, at der er sket en skærpelse af fosforloftet fra de lovede 40 kg til i stedet 39 kg fosfor pr. hektar.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er trist, at vi ikke får den lempelse, der var lagt op til. Og det vil selvfølgelig koste for svineproducenterne. Det ene kilo fosfor mindre svarer i praksis til 1,5 slagtesvin mindre pr hektar, siger han.

Der er dog fortsat stort potentiale i pakken, lyder det fra Landbrug & Fødevarer. Når dyreenheder (DE) forsvinder som begreb 1. august 2017, vil det give nye muligheder.

- Det nye er, at man kan korrigere for egne tal ved opgørelse af fosforindhold i gødningslager. Det kræver dog dokumentation af både foderudnyttelse samt fosforindhold i foder. Og så åbner der sig helt andre muligheder for dygtige svineproducenter. Ved at reducere foderets indhold af fosfor, kan antallet af slagtesvin pr hektar øges langt mere end svarende til de 1,7 DE, altså 62,5 grise pr hektar, siger Erik Larsen.

Han understreger, at der fortsat skal optimeres på fosfor.

- Vi har kun få år til at gøre det endnu bedre. I 2020 skærpes fosforloftet til 35 kg fosfor pr. hektar. Inden da skal vi fagligt gøre det muligt at reducere fosforudskillelsen yderligere, siger han.