Abonnementsartikel

Fire landboforeninger og fem kommuner i Midt- og Vestjylland vil samarbejde om at udpege mulige vådområder, der skal forbedre miljøet og reducere kvælstof i Nissum Fjord.

Landbruget og kommunerne er klar til at finde nye velegnede arealer til vådområder i oplandet til Nissum Fjord. Det er en del af en indsats, der skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Det skriver Holstebro Kommune i en pressemeddelelse.

Samarbejdsparterne er Holstebro-Struer Landboforening, Lemvigegnens Landboforening, Herning-Ikast Landboforening og Familie-Landbruget Vest samt Lemvig, Struer, Ikast-Brande, Herning og Holstebro kommuner.

Holstebro Kommune oplyser, at der i oplandet til Nissum Fjord allerede er etableret to vådområder, som årligt fjerner 42 tons kvælstof. I de nye vandområdeplaner for perioden 2015- 2021 er der krav om at fjerne yderligere 34 tons kvælstof årligt ved etablering af nye vådområder.

Det understreges, at for at nå den målsætning er samarbejdet vigtigt for gennemførelsen af projekterne, og landbrugskonsulenternes lokale viden spiller her en væsentlig rolle.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Effektivt virkemiddel

- Landbruget har en interesse i at være med til at finde løsninger på den opgave der er stillet, så vi får fjernet noget kvælstof ved hjælp af vådområder, der er et særdeles effektivt virkemiddel. Vores fokus i samarbejdet vil blandt andet være at bidrage med viden om, hvor der kan være interesse for projektet. Samtidig kan vi måske med vores kendskab til landbruget hjælpe til med, at den nødvendige erstatningsjord findes, så produktionen hos de landmænd der bliver berørt kan fortsætte uændret, siger Kristian Gade fra Holstebro-Struer Landboforening.

Hos formanden for oplandsstyregruppen for Nissum Fjord, Karsten Filsø, Holstebro Kommune, vækker samarbejdet naturligvis glæde.

- Vi er glade for, at de lokale landboforeninger vil bidrage til, at vi får gennemført de nødvendige projekter for at sikre en bedre miljøtilstand i fjordene. Der ligger i samarbejdet et vigtigt budskab om, at det er i alles interesse, at vi får løst denne opgave. Derfor ser jeg frem til, at vi også i denne anden planperiode kan nå i mål med den opgave, som vi i vandoplands-styregruppen for Nissum Fjord er blevet stillet, siger han.

Vigtig rolle

Vådområdeindsatsen skal gennemføres ved frivillige aftaler med berørte lodsejere. Derfor er landboforeningerne og kommunerne også enige om, at inddragelse af lodsejerne er et meget vigtigt parameter for at lykkes med opgaven. Også her spiller de lokale landboforeninger en vigtig rolle, fordi de kan rådgive deres medlemmer for muligheder og fordele ved at indgå i vådområdeprojekterne.

Når staten har givet grønt lys for idéarbejde til et projektområde, tages der personlig kontakt til de lodsejere som kan blive berørt, så der bliver mulighed for at drøfte interesser og muligheder i relation til projektet.