"Vi kommer først og henter dine varer i morgen, så du må lige opbevare dem lidt længere - i øvrigt får du en lavere pris for dem i morgen, end vi egentlig havde aftalt, hvis vi havde valgt at hente dem i dag" - sådan har virkeligheden i grove træk været for mange af landets svineproducenter, når Danish Crown har udsat afhentningen af svin, men det skal være slut nu.

Hidtil har den første dag været omkostningsfri for slagteriet, men det ændres nu, så andelshaverne fremover bliver kompenseret med virkning fra den første dag. De nye regler gælder udsatte svin, som slagtes fra og med mandag d. 28. november.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De sidste par år har vi periodevis set nogle store udsving i tilførslerne, der formentlig kan forklares med udsving i eksporten af smågrise. Det har betydet lidt flere perioder med overgående grise og dermed udsættelser til gene for ejerne. Vi håber, irritationen bliver lidt mindre ved, at vi fremover kompenserer fra første dag, siger Søren F. Eriksen, CEO i Danish Crown Pork.

Indtil nu er den øvre vægtgrænse over basisvægten for slagtning af overgående eller frivilligt udsatte svin blevet forhøjet med 1.000 gram slagtevægt pr. dag fra den anden dag, svinene udsættes. Dette vil nu være gældende allerede fra den første dag, afhentningen udsættes. På samme vis ydes der nu en vægtkompensation svarende til værdien af 600 gram slagtevægt fra den første dag, afhentningen fremrykkes.

- Vi forsøger altid at justere vores kapacitet, så den matcher tilførslerne. Men de store udsving har medført længere perioder med udsatte grise, end vi typisk så tidligere. Det er dog vigtigt at understrege, at det modsatte ? altså overkapacitet og ledige hænder - er en dyr affære, som der kun er ejerne til at betale for, siger Søren F. Eriksen.

I første omgang indføres ændringen i en prøveperiode frem til, der er slagtet op efter helligdagene i foråret 2017.