Der er rester af pesticider i mere end halvdelen af de ikke-økologiske frugter og grøntsager i den danske dagligvarehandel. Det viser den netop offentliggjorte Pesticidrapport 2015 fra Fødevarestyrelsen, som hvert år kontrollerer en række fødevarer for pesticidrester. 67 procent af konventionel frugt og 39 procent af konventionel grønt indeholder pesticidrester.

- Fødevarestyrelsens pesticidrapport slår endnu engang fast, at økologiske varer er langt det sikreste valg, hvis man vil være fri for at indtage rester af sprøjtegifte. Det bliver stadig flere danskere bevidste om. Og de vælger derfor økologi frem for at satse på, at de kemiske stoffer, der slår ukrudt, svampe og skadedyr ihjel, ikke er skadelige for mennesker, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, og peger på, at det kommer til udtryk i et markant voksende salg af økologisk frugt og grønt i dagligvarehandlen - en stigning på hele 28 procent i 2015.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er bekymrende, at der år for år viser sig at være rester af sprøjtegift i så stor en del af det konventionelle frugt- og grønt - både fra Danmark og udlandet.

Per Kølster, formand Økologisk Landsforening

- Det er bekymrende, at der år for år viser sig at være rester af sprøjtegift i så stor en del af det konventionelle frugt- og grønt - både fra Danmark og udlandet. Det bør politikerne tage højde for i de aktuelle forhandlinger om den nye pesticidstrategi, siger Per Kølster.

I sit indspil til pesticidstrategien opfordrer Økologisk Landsforening blandt andet til, at der prioriteres forskningsmidler til økologi - da økologi er en sikker vej til nedbringelse af forbruget af pesticider.

Forsigtighedsprincip

Fødevarestyrelsen vurderer, at pesticidrester under grænseværdien ikke er et problem for helbredet. Flere forskere har imidlertid udtrykt bekymring for cocktaileffekten af flere forskellige typer af pesticidrester i kombinationen med hinanden. Og professor i miljømedicin ved SDU, Philippe Grandjean, har slået alarm over de skadevirkninger, som pesticidresterne har på børns hjerner.

- Danskerne har således god grund til at handle efter forsigtighedsprincippet. Ikke mindst forældre med helt små børn er ofte meget påpasselige med ikke at udsætte deres børn for skadelige stoffer. Derfor er det også netop børnefamilierne, som er den altdominerende drivkraft for væksten i det økologiske salg, siger Per Kølster.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flest rester i udlandske varer

Fødevarestyrelsen lavede i alt 2.585 stikprøver i 2015.

Der blev fundet rester af sprøjtegift i 52 procent af dansk konventionel frugt, mens andelen af prøver med fund produceret i øvrige EU-lande og lande uden for EU var henholdsvis 69 og 73 procent.

I 23 procent af de konventionelle danske grøntsager blev der fundet rester af pesticider, mod henholdsvis 50 og 42 procent af grøntsagerne produceret i EU og uden for EU.

I seks af de økologiske prøver af frugt og grønt blev der påvist rester af sprøjtegifte - svarende til 2,7 procent: én prøve af dansk oprindelse og fem prøver af udenlandsk oprindelse. I ingen tilfælde blev det vurderet, at der var tale om tilsigtet anvendelse eller overtrædelse af økologireglerne.