Patriotisk Selskabs årlige økonomikonference nærmer sig, og i år vil fokus overordnet set være på, hvordan man kan benytte sine tal til at åbne døren til fremtiden.

Patriotisk Selskabs Driftsanalyser, hvis tal danner udgangspunkt for økonomikonferencen, har i år 50 års jubilæum. Der vil derfor blandt andet være et indlæg om, hvad der er sket gennem de seneste 50 år inden for planteavl, svin og kvæg, samt hvad vi kan lære af tallene - og her vil planteavlskonsulent Rune Munch-Andersen være en af indlægsholderne. Han har været med i udarbejdelsen af Driftsanalyserne i 47 år - og dermed næsten helt siden deres spæde start:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Planteavlen har været i rivende udvikling gennem de seneste 50 år. Tag for eksempel vinterhvede, som sammen med vårbyg er den arealmæssigt største afgrøde gennem årene. Udbyttet af vinterhvede lå indtil 1981 på 50-60 hkg kerne pr. hektar. Men herefter gjorde maskiner som vendeplove og rotorharver for alvor deres indtog, hvilket i mange tilfælde gav bedre såbetingelser. Og ikke mindst gjorde fremkomsten af effektive svampemidler en forskel. Disse ting bevirkede, at udbyttet i vinterhvede i årene indtil sidst i 90'erne lå på cirka 70-83 hkg. Omkring årtusindeskiftet kom også strobiluriner som fx Amistar og Comet på markedet, hvilket har stabiliseret udbyttet til omkring 80 hkg. I de seneste otte år er SDHI-svampemidlerne kommet til, selvom dog foreløbig kun et aktivstof - nemlig Boscalid, som findes i fx Bell - er godkendt i Danmark. Det er altså i dag muligt at holde svampeangreb nede på et fornuftigt niveau, hvilket også kan ses af høstresultaterne. Ud af de seneste otte år er der i de bedste fire år opnået et gennemsnitsudbytte på over 89 hkg, og i 2015 er det hidtil højeste gennemsnitsudbytte opnået, nemlig 91 hkg pr. hektar, fortæller Rune Munch-Andersen og uddyber:

- Udbytterne har faktisk været stigende i næsten alle afgrøder gennem de seneste 50 år. Det var særligt Danmarks indtræden i EF i 1973, som betød, at der blev investeret mere i landbruget. Derudover har forædlerne en pæn andel af æren for stigningen i udbyttet. Men også det stadige fokus på det dyrkningstekniske såsom såbedskvalitet, plantetal, sortsvalg, gødningsstrategi, vækstregulering og svampebekæmpelse - som vi hos Patriotisk Selskab belyser ved forsøgsarbejde og gennem vores praktiske erfaringer - har en stor del af æren for, at udbytterne er blevet så meget bedre. Og der er heldigvis stadig masser af potentiale for at blive bedre.

Derudover byder konferencen blandt andet på indlæg om jordbrugsvirksomhedernes økonomiske situation her og nu, hvordan man agerer professionelt i sit samarbejde med banken, om der er inspiration til vækst og udvikling at hente hos SMV'erne i andre brancher - og ikke mindst et indlæg af Thomas Harttung, ejer af Barritskov samt medstifter af og bestyrelsesformand for Aarstiderne, om status og perspektiver 20 år efter, at Barritskov Landbrug er blevet omlagt til økologi. Konferencen foregår den 7. december.