Abonnementsartikel

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen inviterer nu landbruget og grønne organisationer til et vandtopmøde for at modernisere den lovgivning, der berører vandløbsområdet.

Der kommer mere og intens nedbør over Danmark og de danske marker, og det medfører flere oversvømmelser og mere vand i vandløbene.

Derfor er der behov for en modernisering af hele vandløbsområdet, hvor alle synspunkter bliver hørt og inddraget i en løsning, der kan håndtere den stigende nedbørsmængde og som på samme til tilgodeser både byer, landbrug og miljø.

Det mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der derfor vil invitere både landbruget og de grønne organisationer til et 24-timers topmøde for at drøfte hele vandløbslovgivningen.

- Der er brug for en modernisering af lovgivningen med relation til vandløbsområdet, hvis vi skal have en grundig og holdbar løsning. Vandløbslovgivningen skal tage højde for øget nedbør, og samtidig skal hensynet til naturen varetages, så vi lever op til vores internationale forpligtelser om at sikre rent vand i vandløbene og beskytte naturen, siger miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han vil derfor før jul invitere til og deltage i drøftelser med landbruget og grønne organisationer ved et 24-timers topmøde om vandløbslovgivningen.

- Jeg håber, at jeg ved at sætte alle interessenterne sammen i et helt døgn, kan få løsningsforslag på bordet, som man ellers ikke ville se. Jeg vil ikke ændre lovgivningen fra mit skrivebord i Købehavn, men have både landbruget og de grønne organisationer til konstruktivt og sagligt at byde ind med, hvordan vi kan lave fælles, holdbare løsninger på et svært problem. Mit mål er, at arbejdet med at gennemgå reglerne får den bedst mulige begyndelse, siger miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

I første omgang skal interessenterne drøfte problemstillinger rettet mod vandløb, herunder hensynet til klimatilpasning, vandafledning og natur. Efterfølgende vil deres input blive bearbejdet af en ekspertgruppe nedsat med det formål at udarbejde forslag til egentlige ændringer af relevant lovgivning.

Et lovforslag forventes præsenteret i 2. halvdel af Folketingsåret 2018/2019.

Vandløbstopmødet afholdes den 15.-16. december 2016.