Abonnementsartikel

Produktion af nye energiteknologier, som eksempelvis andengenerations bioethanol, skal kunne ske på kommercielle vilkår.

Christian Juhl fra Enhedslisten har på baggrund af, at parterne bag Maabjerg Energy Center (MEC) har besluttet at droppe planerne om at bygge Danmarks første bioraffinaderi stillet erhvevs- og vækstminister Troels Lund Poulsen en række spørgsmål.

- Det skulle lave grøn strøm, varme og biogas og anden generations bioethanol baseret på restprodukter fra det lokale landbrug. Finansieringen er imidlertid slået fejl. Centret har tilsagn fra EU om knap 300 millioner kroner og har selv skaffet 460 millioner kroner. Staten har imidlertid ikke villet stille garantier for de sidste lån. Uden disse lånegarantier kan projektet ikke hænge sammen økonomisk. Det var ventet, at produktionen ville skabe mindst 1.000 arbejdspladser, konstaterer Christian Juhl.

- Det er regeringens opfattelse, at en realisering af projektet må tage udgangspunkt i, at private investorer er parate til at finansiere en langt større del af projektet,

Troels Lund Poulsen, erhvervs- og vækstministeren.

For få private investorer

Troels Lund Poulsen oplyser, at regeringen ser positivt på, at nye energiteknologier, som eksempelvis andengenerations bioethanol, kommer i anvendelse. Men det skal kunne ske på kommercielle vilkår:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Danmarks Grønne Investeringsfond har vurderet, at der en betydelig økonomisk risiko ved at investere i MEC. Projektet indebærer investeringer i milliardklassen, hvor kun en mindre del af finansieringen er rejst fra de private investorer. Det er regeringens opfattelse, at en realisering af projektet må tage udgangspunkt i, at private investorer er parate til at finansiere en langt større del af projektet. Regeringen har som opfølgning givet tilsagn om at undersøge, om de private investorer er indstillet på det, svarer ministeren.

Ikke forsvarligt

Han bemærkes desuden, at statsgaranterede lån normalt er forbundet med en meget begrænset risiko for tab for staten:

- En statsgaranti til MEC vil således afvige betydeligt fra, hvordan statsgarantier normalt anvendes. Hvis staten skulle gå ind i et projekt som MEC, ville det indebære, at der skulle afsættes midler til dækning af den økonomiske risiko. Samtidig ville det indebære meget stor støtte til en enkelt virksomhed, som skal være forenelig med EU's regler for statsstøtte. Regeringen finder det desuden ikke økonomisk forsvarligt, at enkeltkommuner løber en stor finansiel risiko ved at stille en kommunal lånegaranti for en betydelig andel af MEC-projektets finansieringsbehov. Hvis MEC skulle vise sig ikke at være økonomisk bæredygtigt, vil det være en stor belastning for de involverede kommuners økonomi, fortsætter erhvervs- og vækstministeren.

Lovforslag

Han slår samtidig fast, at det er regeringens opfattelse, at en eventuel produktion af avancerede biobrændstoffer bedst understøttes ved at indføre et iblandingskrav, der skal være med til at skabe et marked for avancerede biobrændstoffer, herunder 2. generations bioethanol.

Han peger på, at regeringen i sommer indgik en aftale med blandt andre Socialdemokraterne om, at regeringen for at understøtte en dansk produktion af avancerede biobrændstoffer vil fremsætte lovforslag i den nuværende folketingssamling om at fastsætte krav om iblanding af 0,9 procent avancerede biobrændstoffer i energiforbruget til transport.

Det iblandingskrav kan ifølge Troels Lund Poulsen sammenlignes med et iblandingskrav på 2,5 procent, hvis kravet alene gjaldt for bioethanol. Lovforslaget forventes fremsat en af de nærmeste dage.

Ministeren bekræfter i øvrigt også, at hvis der tages afsæt i en anlægsinvestering over to år i størrelsesordenen 2,2 milliarder kroner, hvilket omtrent svarer til de forventede investeringsomkostninger ved projektet MEC, vil det som tommelfingerregel resultere i en årlig beskæftigelseseffekt i anlægsfasen på op imod 700-1.000 arbejdspladser.