- 80 øre mere pr. kg svinekød end i resten af Europa - Det er et dejligt konkret mål, som Danish Crown har sat sig i deres nye strategi for 2021.

Sådan lyder det fra formand for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen, der glæder sig til, at slagteriet dermed ikke blot er med til at skabe en bedre bundlinje for Danish Crowns andelshavere, men for alle danske svineproducenter, eftersom Tican, der nu er ejet af den tyske slagterikoncern Tönnies, for længst har forpligtet sig til som minimum at give Danish Crowns notering.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- 80 øre mere pr. kg svinekød end i resten af Europa - Det er et dejligt konkret mål, som Danish Crown har sat sig i deres nye strategi for 2021.

Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

- Hvis Danish Crown formår at indfri sin udmelding, betyder det også, at det vil blive mere attraktivt for danske svineproducenter at investere i produktion af slagtesvin her i landet og dermed i mindre grad sende smågrisene syd for grænsen.

- En højere afregning vil alt andet lige kunne give et løft i antal danske slagtninger. Så foruden at give et økonomisk løft til de trængte danske svineproducenter, vil det også komme til at bidrage positivt til blandt andet den danske beskæftigelse, vurderer Henrik Mortensen.

Formanden understreger, at Danske Svineproducenter naturligvis vil holde skarpt øje med, om Danish Crown formår at indfri sit mål og håber på en lineær indfrielse af målet frem mod 2021.

- Og hvordan Danish Crown i praksis har tænkt sig at indfri sit mål, glæder jeg mig også til at få uddybet, lyder det forventningsfuldt fra formanden.