Abonnementsartikel

Det er vigtigt, at fodring ikke blot bliver styret af en computer, men at du dagligt følger op på driften af anlægget.

Når du som svineproducent vil etablere et vådfodringsanlæg til slagtesvin, kan du nemt få en forventning om, at dette anlæg alene styrer fodringen. Men det er afgørende, at du styrer anlægget.

I planlægningsfasen skal du hurtigst muligt få fastlagt, hvilken kapacitet dit anlæg skal have.

? Hvor mange dyr skal fodres?

? Hvor stor skal tanken være?

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

? Hvor store skal krybberne være - er der ædepladser til alle grise?

Det er vigtigt at beregne anlæggets driftstid. Et anlæg må ikke være belastet mere end højst 16-18 timer i døgnet. Ellers vil det næppe være muligt at indhente fodringerne ved et eventuelt driftsstop.

Mineralblandinger og andre små komponenter skal have kortest mulig transportvej til blandekaret, for at sikre korrekt dosering. Rørføringen skal etableres ud fra mindste restmængde. Etableres der restløs fodring, skal du sikre, at skubbevandet kan bruges til de største grise.

Står du foran en udvidelse/ændring af din stald, så skal du igen huske at regne efter, hvilken indflydelse det får for vådfodringsanlægget. Er tanken stor nok til, at den kan rumme indholdet til hver fodring? Hvis tanken er for lille, og der skal blandes to portioner pr. udfodring, kræver det to gange opblandingstid, recirkulering mv. Det vil sige, at driftstiden bliver udvidet betragteligt, hvis en eller flere blandinger skal deles i to udfodringer. Samtidig giver det en dårlig arbejdsgang, fordi medarbejderen skal vente på næste opblanding.

Så længe grisen er under cirka 65 kg, er det mavens størrelse, der er en begrænsning for foderoptagelsen og dermed grisens vækst. Derfor er det en fordel med minimum fire daglige udfodringer i denne periode. Når grisen vejer over 65 kg, kan du med fordel fodre færre gange for at give større mæthedsfornemmelse og mere ro i stalden. Hvis anlægget kan håndtere det, er det en fordel med fem daglige udfodringer til grise under 65 kg. Når slagtesvinene er kommet på slutkurven, kan antallet af udfodringer reduceres til tre, såfremt tankkapaciteten og krybbestørrelsen er stor nok. Færre fodringer ved store grise giver mere ensartede grise i stien.

En fast kurve er ikke en optimal foderkurve til grise i vækst. Man skal hele tiden arbejde på at finde den rette kurve tilpasset grisenes produktivitet og sundhed. Der kan være perioder, hvor sygdomspres bevirker, at foderkurven skal reduceres i opstartsfasen, hvorefter der kan skubbes lidt mere til foderkurven senere i vækstforløbet.

Læs mere i Hyo

Læs mere, i det nyeste nummer af Hyo, der udkommer fredag den 4. november.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses ved at klikke her. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement ved at klikke her eller på 7620 7970.