Økologi skal være en god forretning.

Det er budskabet forud for Landbrug & Fødevarers Økologisektions årsmøde som afholdes på Bygholm Landbrugsskole torsdag den 27. oktober.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I en rigtig lang periode har vi oplevet en større efterspørgsel end vi kan producere.

Hans Erik Jørgensen, formand for L&Fs Økologisektion

De seneste omlægningstal fra juni i år viser, at knap 1.030 landmænd i år har søgt om støtte til at omlægge til økologi eller udvide deres økologiske areal. Af dem er 513 ansøgere nye økologer, der omlægger fra konventionelt landbrug til økologisk produktion.

Så mange nye økologer er ikke set siden slutningen af 1990'erne. Tilgangen af nye økologer har i flere år ligget stabilt mellem 100 og 200 bedrifter årligt, indtil den tog fart sidste år. Og det betyder, at der på relativt kort sigt vil komme flere økologiske varer på markedet.

- Vi er glade for at se den store interesse der er for omlægning til økologi. Vi har set, at de økologiske landmænd har fået gode priser for deres produkter i den seneste tid, og det smitter selvfølgelig af på interessen, siger Hans Erik Jørgensen, formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion.

Det relativt høje prisniveau er dog ikke nok, hvis det øgede udbud af økologiske varer betyder, at priserne falder fremadrettet. Derfor opfordrer Hans Erik Jørgensen afsætningskanalerne til at være helt klar, når de nye økologer begynder at levere deres varer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I en rigtig lang periode har vi oplevet en større efterspørgsel end vi kan producere. Nu kommer der så væsentligt flere varer på markedet, så vi håber og regner med, at vores afsætningskanaler er klar til at afsætte den øgede mængde produkter, siger Hans Erik Jørgensen.

Problemer med udbetaling

En af de store udfordringer der har været for både de nye økologer og dem, som i forvejen har omlagt til økologi er, at udbetalingen af økologitilskuddet i løbet af 2016 har ladet vente på sig.

Det er et stort problem for landmandens likviditet, at de skal vente halve og hele år ekstra på at få udbetalt økologitilskuddet.

- Det er helt uacceptabelt, som det har kørt i år - både med arealtilskud og investeringstilskudsordning. Vi har haft en tæt dialog med NaturErhvervstyrelsen, og vi både håber og regner med, at det bliver bedre til næste år, siger Hans Erik Jørgensen.