Abonnementsartikel

Der er kommet mere fokus på effektiv kerneknusning, og snitlængden er tilsyneladende et uudtømmeligt emne til diskussion.

Der er udviklet bedre metoder til effektiv kerneknusning via crackernes profilering og øget forskel på valsehastighed. Det giver mulighed for at øge snitlængden, uden at det medfører en ringere kerneknusning. Samtidig bliver stængler, blade og spindler påvirket af crackernes profilering og den øgede valsehastighedsforskel, så dette materiale også ændrer facon. Deraf navnet revet majs, da majsstykkerne kan blive revet helt eller delvist i stykker på langs.

I samarbejde med Claas er der i USA udviklet en cracker, som har fået et beskyttet navn - nemlig shredlagecracker. Og den er nem at sætte ind i Claas snittere. Shredlage er et beskyttet navn i USA og Europa, og det er samtidig et koncept for, hvordan majsen skal snittes. Det adskiller sig mest på snitlængden i forhold til de danske anbefalinger, som er på 10 millimeter. Snitlængde for shredlage er mellem 26 og 30 millimeter. Mål for shredlage er desuden en tørstofprocent mellem 32 og 34 procent, at kernene er halvt gule og halvt hvide samt en kerne proces-score (KPS) på over 70 procent. Og så skal 95 procent af det høstede materiale kunne passere igennem enten et rundt hul på syv millimeter eller et rektangulært hul på 5 x 12 millimeter. En shredlage cracker er dyrere i indkøb end en almindelig cracker og bruger tilsyneladende også mere brændstof. Derfor kan høstprisen være øget med for eksempel 200 kroner i timen eller cirka 65 kroner pr hektar.

Champion Denmark sælger en cracker, som kaldes Fiber Tech, og den kan bygges ind i for eksempelvis en Krone snitter. Den laver også en meget effektiv kerneknusning og river materialet mere end de hidtidigt anvendte crackere. Der kan også laves udmærket høstarbejde med almindelige crackere, såfremt de ikke er slidte, og såfremt de er stillet sammen til 1 mm i høstklar majs med 32-35 procent tørstof. Ved at øge valsehastighedsforskellen fra eksempelvis 20 procent til 30 procent bliver lejerne mere udsatte og skal skiftes oftere.

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere, i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 21. oktober.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses ved at klikke her. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.