Abonnementsartikel

Aldrig har udbuddet af forskellige skæreborde været større, men hvad skal man vælge? John Deeres fire skæreborde er blevet kigget efter i sømmene.

I de senere år er mejetærskeren ved at nå den fysiske grænse, hvor dimissionerne snart ikke kan blive ret meget større, hvis mejetærskeren stadig skal kunne køre på landevejen. Derfor ligger fremtidens udvikling blandt andet i skærebordet foran mejetærskeren, for hvordan udnytter man bedst den store kapacitet, som moderne mejetærskere har i dag?

Udvalget i skæreborde er støt voksende og inden for John Deere er der fire forskellige skæreborde til høst af korn.

Men hvordan opfører de sig i en hvede- og rapsmark?

I høsten blev fire John Deere-skærebordstyper afprøvet på en John Deere S685i rotormejetærsker i Tyskland. Alle fire skæreborde er 10,7 meter brede og dermed 35 fod. Det var disse fire skæreborde, der blev testet:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

John Deere 635R: Standard skærebord og fast bund og snegl.

John Deere 635X: Skærebord med hydraulisk udskydelig knivgang.

John Deere 635PF: Premium Flow bånd i skærebord. Med stor snegl

John Deere 635D: Daper-skærebord med to tværgående bånd og en central langsgående bånd, for at transportere afgrøden ind til sluget. Med lille snegl.

I John Deere-sprog hedder 35 fod skæreborde 635 og derefter et bogstav, som betegner typen.

Fra enkel til kompleks

John Deere 635R er standard skærebordet med en 660 millimeter snegl, hvor bunden af skærebordet ikke kan justeres fra kabinen. Dog kan der monteres et raps-kit foran skærebordet med ekstra plader samt sideknive.

Afstanden fra indføringssnegl til knivspids kan manuelt stilles 405 til 575 millimeter med midt position på 460 millimeter. Rammen er affjedret, og for at følge jorden sidder der tre slæbesko under skærebordet.

Listeprisen for det 35 fod 635R-skærebord ligger på 339.422 kroner, og med raps-kittet koster skærebordet 475.611 kroner. Dermed er R-skærebordet det billigste af de fire afprøvede modeller.

John Deere 635X bordet har hydraulisk justerbar knivgang med mulighed for 400 til 1.200 millimeter afstand fra knivspids til indføringssnegl. Indføringssneglen er samme størrelse som på R-serien.

X-bordet koster 476.576 kroner som standard og 532.444 kroner med alt ekstraudstyr såsom sideknive.

John Deere PF-bordet er bygget af tyske Zürn. Premium Flow-bordet har syv bånd kørende med kørselsretningen, og indføringssneglen er også her 660 millimeter i diameter. På den 35 fods model er det standard med to hastigheder på bælterne, som stilles manuelt. Desuden er det også standard med to rapsknive, som er mekanisk trukket. Der sidder tre slæbesko under skærebordet og listeprisen er 595.813 kroner.

Det dyreste skærebord er John Deere 635D. D står for Draper, og er dermed et seglskærebord. John Deere producerer sejlskærebordet helt op til 40 fod, svarende til 12,2 meter. Det 35 fod skærebord var udstyret med dobbelt knivtræk og sejlet er 1.016 millimeter dybt. Hastigheden på sejlene kan sættes fra 0 til 223 omdrejninger i minuttet, og bordet består af tre bånd: to i hver side og et i midten, som får afgrøden ind til sluget af mejetærskeren. Indføringstromlen er 406 millimeter i diameter. Skærebordet har en listepris på 683.686 kroner.

Kapacitetsforskelle

For at afprøve skærebordene under nøjagtig samme forhold, presses en John Deere S685i til samme motorbelastnings-tal med samtlige fire skæreborde, og det kom der faktisk et ret spændende resultat ud af:

Med standardbordet (R) blev der kørt med den laveste fart på 5,4 kilometer i timen, hvilket i teorien skulle give 57 ton/timen. Dieselforbruget lå på 97 liter i timen svarende til 1,7 liter brændstof pr. ton høstet korn.

Med X-bordet kørte tærskeren i gennemsnit 5,8 kilometer i timen svarende til 61 ton/timen og med samme brændstofforbrug på 97 liter i timen, svarer det til 1,59 liter brændstof pr. ton høstet korn

PF-bordet viste et resultat på 5,9 kilometer i timen, svarende til 62 ton i timen og dermed 1,56 liter brændstof pr. ton.

Ved at skyde kniven frem i de områder i marken med meget korn, blev det tydeligt at mærke en højere hastighed, idet kornet kom bedre ind i mejetærskeren.

D-bordet var klart i front med 6,3 kilometer i timen og 66 ton/timen med 1,47 liter brændstof pr. høstet ton korn.

På Draper-bordet var det tydeligt at se, at kornet blev leveret til midterbåndet med strået først, og derved havde mejetærskeren meget lettere ved at "spise" kornet. Det må være forklaringen på den betydelig højere hastighed.

Hvis man sammenligner de to yderligheder i form af R-bordet og D-bordet, så viser D-bordet 10 procent mere kapacitet i den 10 ton/hektar hvedemark, som skærebordene blev afprøvet i. Dermed falder brændstofforbrug pr. høstet korn med ni procent, sammenlignet med R-skærebordet.

Billedet ændrer sig

Rapsen var en hård prøve for skærebordene. Rapsen var moden, nogle steder overmoden, mens planten stadig nogle steder var helt grøn. Planterne var 1,9 meter høje med en tæthed på cirka 10 til 15 planter pr. kvadratmeter.

Her kørte R- og X-bordene med samme kapacitet, hvor der var et svagt tab af planter på 0,6 og 0,7 procent ved skærebordet. R-bordet kørte her med raps-kit foran skærebordet med sideknive, ligesom X-bordet var udstyret med sideknive, og den hydrauliske kniv var skudt helt frem.

X-bordets præsentation viste sig fra sin gode side, og sammenlignet med knivens midterstilling, så blev spildet i raps reduceret med hele 50 procent, når kniven blev kørt i yderstilling.

PF-bordet derimod havde en tabsprocent på 1,0 procent, og D-bordet havde hele 3,2 procent tab af afgrøde i skærebordet, som havde store problemer med at få materialet jævnt igennem mejetærskeren.

Dermed var der bestemt ikke den samme kapacitetsfremgang for D-bordet i raps, som i hvede. Den lavere kapacitet i rapsen for D-bordet, kan dog kompenseres ved den dertil højere kapacitet i korn.

John Deere fortæller desuden, at der arbejdes på en løsning med blandt andet forstærkede koblinger på båndene, så det seje materiale i form af raps bedre kan leveres til midterbåndet. Desuden vil John Deere også montere større snegle på skærebordet, så rapsplanterne bedre hjælpes mod sluget af mejetærskeren.

Gå efter fleksibilitet

Efter kørsel med samtlige fire skæreborde i hvede og raps, kan der langt fra konkluderes noget overordnet. Hvis der skulle slås to streger under ét af skærebordene, så kommer det helt an på forholdene, som der skal høstes under. Er det ren hvede og byg? Er der meget frøgræs og raps i markplanen? Og skal der investeres i en pickup til høst af eksempelvis frøgræs og måske raps?

Men vurderet på høstdagen på de tyske marker, løber de fleksible borde med sejren.

Det er dermed 635X-bordet med den hydrauliske udskydelig kniv og PremiumFlow-bordet, som med bånd og den store indføringssnegl viste gode egenskaber i marken.

PremiumFlow-bordet fører en smule på materialeflowet til mejetærskeren, som kom meget ensartet ind, især i områder med lejesæd. Dog tabte PF-bordet en anelse i raps, men John Deere fortæller, at der i 2017 kommer et 12,2 meter PF-bord med en 760 millimeter indføringssnegl, som skulle præstere endnu bedre i raps.

Både PF og X-bordet er klart de tungeste ud af de fire, med en vægt på henholdsvis 3,9 og 4,0 ton. Dog skal man tage højde for, at R-bordet, som er det letteste på 3,5 ton vil øge vægten betydeligt, ved at få monteret raps-kittet, og dermed være klar til raps, som X-bordet er i standard udgave.

Draper-bordet viste 10 procent kapacitet forøgelse i korn, men samtidigt lavere kapacitet i raps. Det er desuden interessant at se, hvor stor en indvirkning brændstofforbruget har, når kapaciteten øges på mejetærskeren.