Advokat Hans Sønderby Christensen fra det nyetablerede Sønderby Legal indkasserede i dag sin anden sejr i denne uge mod de danske myndigheder i sager om tolkning af EU-regler.

Tidligere på ugen trak anklageren sig dagen før sagens hovedforhandling i retten i en mangeårig sag, som handler om overgødskning. Her var Hans Sønderby Christensen for kort tid siden indtrådt i sagen for at begære spørgsmålet om anvendelse af danske særregler forelagt EU-Domstolen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nu kan Hans Sønderby Christensen oplyse, at statsadvokaten har trukket sig i en anden sag, der handler om tolkning af EU-reglerne i forbindelse med såkaldt cabotage med svinetransporter.

Dermed er det nu ifølge Hans Sønderby Christensen slået fast, at et tysk datterselskabs kørsel med et dansk moderselskabs dyr ikke udgør ulovlig cabotage.

Begrundelsen for, at stasadvokaten trækker sig er ifølge Sønderby, at Statsadvokaten ikke mener, at der er udsigt til, at tiltalen i den seksethalvt år gamle sag vil føre til dom over vognmanden.

Moderselskabs dyr

Den private vognmand, som er et tysk datterselskab i en dansk koncern, var tiltalt for i perioden fra den 31. maj 2010 til den 24. juni 2010 at have transporteret dyr for fremmed regning i strid med de EU-retlige cabotageregler.

Vognmanden driver virksomhed ved transporter i det tyske selskab og transporterer det danske moderselskabs dyr og bruger danske chauffører. Tiltalen gik på, at kørslerne med det tysk indregistrerede køretøj med danske dyr på dansk område var foretaget, selvom der ifølge EU's cabotageregler højst kunne udføres én cabotagekørsel indenfor tre dage fra køretøjets indrejse i Danmark uden last.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vandt første slag

Vognmanden vandt allerede første slag ved retten i Horsens i september 2013, hvor retten fandt, at kørslerne ikke var sket for fremmed regning, fordi dyrene tilhørte moderselskabet. Retten i Horsens frifandt vognmanden.

Statsadvokaten ankede til Landsretten, men opgav i 2015 ankesagen dagen før hovedforhandlingen i Landsretten. Det begrundede Statsadvokaten med, at anken ikke var formelt i orden. Selvom vognmanden ikke havde gjort formfejl gældende.

Flere nye sager

- Anklagemyndigheden indledte derfor en række nye sager mod selskabet ved retten i Hjørring, og henviste til, at der ikke var truffet endelig afgørelse i Landsretten, hvorfor sagen nu måtte fremmes, siger Hans Sønderby Christensen.

Han fortæller, at anklageskriftet gik ud på overtrædelse af lov om godskørsel ved angiveligt at skulle have udført cabotagekørsel i perioden fra den 18. juni 2013 til den 28. november 2013.

Vognmanden fastholdt, at det tyske selskabs kørsel med moderselskabets dyr ikke er "fremmed regning", hvilket også er i overensstemmelse med dommen fra retten i Horsens og ifølge Sønderby også i overensstemmelse med EU-retten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derfor skulle selskabet frifindes, siger Hans Sønderby Christensen.

Desuden henviste selskabet til, at sagen også måtte bortfalde som en følge af, at sagen fra retten i Horsens står ved magt.

- Det nåede retten i Hjørring aldrig at tage endeligt stilling til, fordi Statsadvokaten nu har trukket sagen, fortæller Hans Sønderby.

Sager mod det offentlige

Partner i Sønderby Legal, Niels Munch, siger i anledning af de to vundne sager, at det ligger i Sønderby Legals DNA at føre og vinde sager mod staten og offentlige myndigheder.

- Vi er advokatfirmaet, som bruger international ret, herunder navnlig EU-retten til gavn for de private interesser, herunder hele danske landbrug, til at sikre virksomhederne den retsstilling de har krav på, siger han.