Systemet hedder Grainit og holder styr på landmænds lagre af korn, kartofler, halm og foder. Tilgange/afgange til lageret og forbrug kan enten registreres via en smartphone app eller via integration til farm management programmer og korn- og foderstofleverandører.

Systemet er et af de første danske Big Data systemer til landbruget - med store internationale ambitioner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mange forsøger at holde styr på deres lagerbeholdninger via Excelark baseret på tvivlsomme notater. I takt med at landbrugene vokser, øges behovet for korrekte registreringer, der kan give et bedre overblik. Ved hjælp af brugervenlig og automatisk registrering, samt intuitive grafer og skemaer for visualisering, sikrer Grainit et langt bedre overblik og dermed bedre muligheder for at styre lagerbeholdninger.

Systemet består i første omgang af en smartphone app, der via geo-location hjælper medarbejderne med at registrere mængde, kvalitet, oprindelse og lagerplacering for tilgang og afgang, samt en webbaseret brugerflade til at give overblikket for farm manageren og med flere indbyggede beregningsmodeller til eksempelvis lagerregulering af fugtighed.

Systemet opbygges, så det via åbne webservices kan snakke sammen med eksisterende vægte og kan kobles til perifere kvalitetsmonitorer, flow/forbrugsmålere eller computersystemer, der kender det øjeblikkelige forbrug.

Et senere mål er at kunne lave forecasting på for eksempel foderleverancer, som vil kunne give enorme besparelser i foderproduktionen og logistikken forbundet hermed.

Når Grainit lanceres, vil der være etableret integration til flere farm management systemer og korn- og foderstofleverandører. I løbet af den kommende tid vil endnu flere komme til - og alle, der ser en relevans i at arbejde med disse data, er velkomne. Det er landmanden, der ejer data og han bestemmer, hvem han vil dele dem med.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Grainit lanceres 1. juli 2016 for landmænd i Europa, så det vil kunne benyttes i høsten 2016. Forretningsmodellen er en modulopbygget abonnementsmodel med startpriser fra cirka 20 euro pr. måned. Produktet har været præsenteret i Silicon Valley i foråret 2016 og håbet er også at komme ind på det amerikanske marked og at etablere samarbejde med relevante tech og agro-virksomheder i USA.