Landbo Limfjord og Midtjysk Svinerådgivning lancerer den tværfaglige gruppe, bestående af planteavlskonsulent Ida S. Nicolajsen, svinerådgiver Niels Chr. Dørken og økonomikonsulenterne Lisbet B. Bodilsen og Christian R. Paulsen og udvider dermed den tværfaglige økologiske rådgivning, som indtil videre primært har henvendt sig til mælkeproducenter og planteavlere.

- Det er et nyt koncept, som vi ikke har kendskab til, at der eksisterer andre steder i landet. Vi ønsker at målrette rådgivningen til både eksisterende økologiske svineproducenter og til dem, som ønsker at se på mulighederne for at lægge om til økologisk svineproduktion, fortæller det nye rådgivningsteam.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi gør det fordi, vi ser muligheder for, at man som svineproducent kan lave en god forretning ved at lægge om, hvis man har troen og modet på det. Forbruget af økologisk svinekød er steget støt og roligt over de seneste år, som betyder, at der er blevet efterspurgt et stadigt større og større udbud, lyder det fra det nye rådgivningsteam.

God logik at omlægge.

Det nye rådgivningsteam fortæller, at det er med forventning til fortsat stigende efterspørgsel som gør, at man vælger at blive mere aktiv på rådgivningssiden. Omlægning til økologi skal være båret af en god forretning for den enkelte landmand, og ifølge rådgivningsteamet ser det ud til, at markedet er mere modent, end det har været tidligere. Samtidig er det en produktionsform, som man kan give sig i kast med uden samme store kapitalbinding, som konventionel produktion kræver.

Der er kendskab til en del smågriseproducenter, hvor staldene enten er ved at være nedslidte eller for små til at konkurrere på afsætningssiden. På disse ejendomme kan der være god logik i at omlægge til økologi. Det er i første omgang smågriseproducenter eller integrerede producenter, som der fokuseres på. Er smågrisene til stede, er man ikke i tvivl om, at der nok skal findes slagtesvinestalde til færdigfedning. Der findes nemlig mange stalde, som med små midler kan gøres klar til økologisk produktion.

Også for eksisterende

For eksisterende økologiske svineproducenter vil det nye rådgivningsteam også være interessant, da vi med lanceringen tilbyder et tværfagligt rådgivningssetup samlet i et hus. Udover rådgivning indenfor økologisk planteavl, svineproduktion og svineøkonomi kan der eksempelvis også tilknyttes en miljøkonsulent eller jurist .