Abonnementsartikel

Norsk professor mener, at ressourcer fra skovbruget i fremtiden kan erstatte sojaproteiner fra Brasilien.

Norge har - i grove træk - olie og laks som sine primære eksportvarer. Når det kommer til sidstnævnte står produktionen over for et stigende behov for fiskefoder, og her er man i høj grad afhængig af import af sojaprotein fra især Brasilien.

Det er imidlertid blevet en målsætning at finde alternativer, der kan produceres i Norge, og her regner professor Margareth Øverland fra Norges miljø- og biovidenskabelige universitet med, at biomasse fra eksempelvis sitkagraner kan komme til at spille en rolle. Det skriver NRK på sin hjemmeside.

- Et af hovedmålene med det, vi arbejder med, er at erstatte vores foderimport med norske varer. Brugen af gran i foderproduktion er noget af det, vi håber at lykkes med for at nå den målsætning, siger hun til NRK.

Det oplyses endvidere, at man allerede er så langt med forskningen, at resultater indtil videre har vist, det er fuldt muligt at bruge biomasse fra træer i foderet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Årsagen til, at netop sitkagran nævnes, hænger sammen med, at man har problemer med netop denne type gran i landsdelen Helgeland, hvor den er ved at overtage mange traditionelle naturtyper.