Landbrug & Fødevarer er blevet anmeldt til Bagmandspolitiet for en række overtrædelser af den danske og europæiske konkurrencelovgivning. En række involverede er ligeledes blevet anmeldt, blandt andet administrerende direktør i Seges og Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, og Formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild. Udover Landbrug & Fødevarer er SPF, Seges, Danbred International, 25 svineavlere og 125 opformere af DanAvl Avlssvin blevet anmeldt.

- Porc-Ex Breeding har anmeldt Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild og Karen Hækkerup til Bagmandspolitiet, fordi de åbenlyst har brudt den danske konkurrencelovgivning, samt den europæiske, ved karteldannelse og monopolistisk adfærd. siger Holger Bøgebjerg Sørensen, direktør i Porc-Ex Breeding i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De har simpelthen besluttet på øverste plan, at der skal etableres et monopol selskab, således at ingen andre aktører har mulighed for at købe eller sælge DanAvl produkter.

Holger Bøgebjerg Sørensen, direktør i Porc-Ex Breeding

Milliardindustri

DanAvl dækker over det samlede danske avlssystem for grise, som udvikler og avler grisegener og avlsgrise, hvor DanAvl-grise årligt omsætter for to milliarder kroner. Hidtil har salg af svinegener og avlsgrise forgået via landmandsejede selvskaber og private virksomheder, som har ageret på et frit og konkurrerende marked.

- Alle de anmeldte parter og personer har på hvert deres niveau besluttet at oprette et nyt selskab, som skal stå for alt køb og salg af DanAvl produkter. De har simpelthen besluttet på øverste plan, at der skal etableres et monopol selskab, således at ingen andre aktører har mulighed for at købe eller sælge DanAvl produkter. Herunder Porc-Ex Breeding. Landbrug & Fødevarer og alle de andre har besluttet at fjerne den hidtidige konkurrence. Jeg antager på det kraftigste, at deres formål angiveligt er, at hæve priserne på DanAvl produkter, og hvis det er tilfældet, er det et klokkeklart brud på konkurrenceloven, siger Holger Bøgebjerg Sørensen, direktør i Porc-Ex Breeding

Stor sammenslutning

De to landmandsejede forhandlere, SPF A/S og Danbred International A/S, har i 2015 sammen med Landbrug & Fødevarer, samt 25 svineavlere og 125 opformerere af DanAvlgrise besluttet at fjerne konkurrencen for salg af DanAvl-produkter. Det har de gjort ved oprette et fælles salgsselskab. I dette nye DanAvl-selskab skulle SPF A/S og Danbred International A/S hver eje en andel på 24,5 procent og Landbrug & Fødevarer skule eje en majoritet på 51 procent. Ved dette ejerskabsforhold kan de tre parter fjerne al konkurrencen om fælles salg af DanAvl produkter for derved at kunne hæve priserne.

- Vi kan jo kun gætte på hvorfor de har konstrueret det nye DanAvl selskab som de har. Men det lugter af, at de ønsker fuld kontrol af markedet og den måde tilkæmpe sig andres andele. Det er sandsynligvis også af den grund, at L&F tidligere i år opsagde Porc-Ex Breedings forhandlerkontrakt af DanAvlgrise med den begrundelse at vi ikke så på det nye selskabsforhold med positive briller. Det er L&F med flere ejerskabsforhold, sammensværgelser og brud på konkurrenceloven vi nu har anmeldt til Bagmandspolitiet, udtaler Holger Bøgebjerg Sørensen, direktør i Porc-Ex Breeding.