Administrerende direktør for fusionsvirksomheden Jysk Landbrugsrådgivning/Heden & Fjorden, Torben Jensen er begejstret for udmeldingen fra Landbrug & Fødevarer om en mere strømlinet organisation med øget kundefokus.

- Det er glædeligt, at man har lyttet til de input, som vi har givet fra rådgivningsvirksomhederne, siger han. Han ser frem til, at netop rådgivningsvirksomhederne fremadrettet får større indflydelse på beslutningerne og samarbejdet gennem det nye forretningsudvalg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Et stærkt Seges er desuden godt for rådgivningsmiljøet og dermed den viden, som vi kan formidle til landbruget, siger han.

Fusionsselskabet er med sammenlægningen af de to virksomheder rykket op i en liga for sig, hvad angår kompetencer og specialer inden for både kvæg, planteavl og økonomi.

Dermed er der etableret en solid platform for den fremtidige udvikling, hvor der vil blive stillet endnu større krav om specialisering inden for rådgivning.

- Nogle rådgivnings- og serviceprodukter kræver volumen. Med fusionen har vi opnået den nødven¬dige kritiske masse i antallet af kunder og opgaver, hvilket gør os i stand til at løse vores opgaver mere kvalificeret og innovativt, siger Torben Jensen.

- Der er en god sammenhæng i at strømline Seges, samtidig med at vi i hverdagen ude i rådgivningsmiljøet arbejder for at sikre, at innovation og viden giver landbruget øget konkurrenceevne, siger Torben Jensen. Det bliver i høj grad de enkelte rådgivningsvirksomheder, der kommer til at sørge for, at den nyeste viden kommer landmændene til gavn, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jysk Landbrugsrådgivning fusionerede med Heden & Fjorden i juni og skabte dermed landets største rådgivningsselskab med størst fokus på landbrug. Med omkring 480 ansatte i de fire huse i Holstebro, Herning, Billund og Esbjerg dækker selskabets rådgivere en meget stor del af det midt- og sydjyske område.