Reglerne for, hvornår en markvej er berettiget til grundbetaling, grøn støtte og Økologisk Arealtilskud, blev strammet forud for ansøgningsrunden 2016. Nu bløder EU-kommissionen op på reglerne. Det oplyser NaturErhvervstyrelsen i en pressemeddelelse.

Reglen kommer til at fremgå af vejledningen for 2017, men gælder også for 2016.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ubefæstede veje, som udelukkende fører fra én mark til en anden mark, er derfor støtteberettigede, hvis vejen er en del af den omkringliggende mark, og der forgår en landbrugsaktivitet på den.

Hvis du benytter et plejespor (sprøjtespor), når du kører til en anden mark, er arealet støtteberettiget, også selv om sporet er ekstra opkørt. Der skal dog altid være en årlig landbrugsaktivitet på arealet.

Hvilke veje

Hvis du kan svare ja til et eller flere af punkterne nedenfor, er vejen ikke støtteberettiget. Det gælder både selve vejen og tilhørende vejrabatter.

Er vejen belagt med grus, sten, asfalt eller andet hårdt materiale?

Giver vejen adgang til andre veje og bygninger? Det er uden betydning for støtteberettigelsen, om arealet pløjes op og tilsås med en afgrøde sammen med resten af marken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Giver vejen udelukkende adgang til vindmøller?

Giver vejen adgang til arealer, som ikke er landbrugsarealer fx skovarealer?

Er vejen adskilt fra den omkringliggende mark fx med mindre udyrkede arealer, forhøjninger, jordvolde, træer, buske, grøfter eller hegn?