Abonnementsartikel

Aarhus Universitet og Økologisk Landsforening indbyder til at se nærmere på en udendørs svinesti med pileflis.

En udendørs sti med pileflis er blevet et tilløbsstykke for Brian Holms økologiske grise i Brørup. Her finder de noget at rode i og et rent og attraktivt sted at hvile.

- De ligner os bønder. De står tidligt op og roder med et eller andet indtil middag. Så sover de nogle timer, og så roder de videre, forklarer Brian Holm.

Grisene trives tilsyneladende godt i de bokse med flis, der forsøgsvis er etableret på udearealet i et par af slagtesvinestierne. Boksene løfter også hygiejnen.

- Grisene er meget renere end før, og de har fået flere muligheder for at udfolde sig. Det fungerer rigtig godt, siger Brian Holm om tiltaget, som han uden tøven giver et 12-tal.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Se det selv

Brian Holm er en af to økologiske svineproducenter, som deltager i et eksperiment, der skal gøre grisenes udearealer mere attraktive, og 19. september er alle interesserede velkomne til at besøge ham og se det demonstreret. Bag arrangementet står Aarhus Universitet, Udviklingscenter for Husdyr på Friland og Økologisk Landsforening.

Bruger træer

Bokse med flis kan være med til at gøre udearealet mere velfungerende og mere tiltalende for grisene. Brian Holm har valgt flis fra pil og popler, som han for nogle år siden plantede omkring søernes farefolde, for at give søer og smågrise et godt og naturligt miljø og for at opsamle kvælstof. Det er gårdens egen ressource, og på den måde får han de næringsstoffer, træerne har optaget, tilbage i gyllebeholderen.

- Selv om det fungerer godt, kan systemet helt sikkert udvikles yderligere. For eksempel undgår vi ikke helt, at de gøder i boksen, og jeg vil også gerne videre i retning af at bruge mere foderegnet materiale, siger den eksperimenterende landmand, der årligt producerer 5.000 økologiske slagtesvin på gården i Lindknud ved Brørup.