Priserne på GDT stiger for tiden, og det har allerede slået igennem på afregningsprisen fra Arla Foods og andre europæiske mejerier. Mellem linjerne fremgår det endda fra Arla, at der er flere stigninger på vej, og den tendens skal gerne blive styrket af EU's reduktionsordning, som blandt andet Frankrig har valgt at toppe op med yderligere 10 cent for reduktioner på mindst fem procent.

Men, men prisstigningerne på især smør og ost i Europa har stadig ikke standset behovet for at sælge til intervention og privat oplagring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I august og helt ind i september er der stadig solgt pulver til intervention i Tyskland og Frankrig. Mejerier fra Tyskland, Belgien, Irland, Letland, Litauen, Polen og Holland har søgt om støtte til privat oplagring af pulver, og ligeledes har mejerier fra Tyskland, Irland, Holland, Polen og UK søgt om støtte til privat oplagring af smør. Stærkere er opsvinget altså ikke, så der er stadig behov for al mulig håb og optimisme for blot at få afregningsprisen op på et omkostningsdækkende niveau.