Abonnementsartikel

Landmand fra Tølløse er træt af hvad han kalder nidkære embedsmændog peger på, at blå blok bryder løfte om at slække på 1. november reglen.

NaturErhvevsstyrelsen udsendte 10. august en meddelelse om, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen havde besluttet at udsætte fristen for at så efterafgrøder, som består af en blanding af korsblomstrede afgrøder, almindelig rug, stauderug, honningurt eller vårbyg med 10 dage til 30. august.

Samtidig blev der givet besked på, at fristen for at nedpløje pligtige efterafgrøder tilsvarende blev rykket 10 dage, så landmændene tidligst må nedpløje de pligtige efterafgrøder den 30. oktober og MFO-efterafgrøder den 6. november

- Dette er et klokkeklart eksempel på, at man prøver at tvinge landmænd til at drive landbrug efter en formel og en kalender, men det er desværre ikke muligt

Ole Olesen, landmand fra Tølløse.

Det har fået Ole Olsen fra Hestemøllegård i Tølløse til at rette henvendelse til Folketingts Miljø- og Fødevareudvalg, hvori han blandt andet skriver, at det er stik imod blå bloks aftale og parlamentariske flertal om at slække på 1. november reglen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Nidkære embedsmænd

- Vi må nu sande, at 1. november reglen er blevet strammet af nogle nidkære embedsmænd - og dette alene for at kunne få ekstra meget tid til at lave kontroller samtidig med, at landmænd bliver forhindret i at udføre godt landmandskab med risiko for at næste års høst går delvis tabt på grund af manglende efterårspløjning, skriver han blandt andet.

Han henviser videre til, at i 2015 var den absolut sidste dag, hvor man kunne færdes på jorden i marken, den 7. november, da det hele herefter druknede i regn:

- Dette er et klokkeklart eksempel på, at man prøver at tvinge landmænd til at drive landbrug efter en formel og en kalender, men det er desværre ikke muligt. Man er nødt til at bruge hovedet og vejrudsigten. Derfor er ovenstående simpelthen ikke godt nok og det SKAL laves om, slutter Ole Olsen.