Hvad bliver konsekvensen, hvis afviklingen af danske heltidslandbrug fortsætter med samme hastighed som de seneste 30 år?

Svaret er meget kort. Ét. Det skriver Dagbladet Information.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Udviklingen mod færre og færre brug foregår med søvngængeragtig sikkerhed,

Mogens Ove Madsen, Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet

- Udviklingen mod færre og færre brug foregår med søvngængeragtig sikkerhed, og det rejser spørgsmålet, hvad det ender med - ender det med ét stort brug, siger lektor Mogens Ove Madsen, Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet til Information.

Avisen har spurgt flere forskere, som beskæftiger sig med landbruget, om deres forudsigelser for branchen. Og selvom den lineære kurve kun peger én vej, nemlig mod færre og færre brug, er scenariet med ét landbrug ikke sandsynligt. Men færre landmænd bliver det ifølge forskerne.

- Der er ikke tegn på, at kurven knækker foreløbig. Der er faktisk tale om en meget lineær udvikling, hvor bedrifterne år for år bliver færre og færre og parallelt hermed større og større, siger Henning Otte Hansen, landbrugsøkonomen, seniorrådgiver, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet til Information.

I midten af sidste århundrede var der 200.000 danske landbrug, i 1973 var der 120.000 tilbage, heraf godt 80.000 heltidsbedrifter. I 1993 var antallet af heltidsbedrifter faldet til ca. 30.000 og et årti senere til ca. 20.000. Når 2016 er gået, forventes der at være blot 10.000 heltidsbrug tilbage.