Abonnementsartikel

Vestjysk Landboforening oplever stigende vandproblemer i baglandet til Skjern Å.

Skjern Å er landets vandrigeste vandløb og afvander et areal på størrelse med Fyn. I det store bagland til selve åen mærker lodsejerne dog, at vandet i stigende grad har svært ved at trænge væk fra jorden.

- Landmænd i baglandet oplever, at vandet står højere og i længere tid end tidligere. En del af forklaringen kan være, at det har regnet mere og kraftigere i de seneste år, men vi tror også, at der kan være tale om ophobninger af sand i vandløbene, siger Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En del af forklaringen kan være, at det har regnet mere og kraftigere i de seneste år, men vi tror også, at der kan være tale om ophobninger af sand i vandløbene,

Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening.

Foreningen har bedt Ringkøbing-Skjern Kommune undersøge forholdene. Kommunen har svaret, at beregninger viser, at vandstanden i Skjern Å kun er steget med nogle få centimeter, og at man ifølge loven ikke må fjerne sandbanker i naturprojekt-området Skjern Å. En sådan indsats vil ifølge kommunen heller ikke have effekt på de tilstødende vandløb.

- Det er muligt, at kommunens beregninger viser, at der ikke er et problem i Skjern Å, men det forklarer stadigt ikke, at vandet står højere i baglandet til åen. Vi vil derfor gerne have konkrete målinger i vandløbene, så vi kan finde ud af, om der skal gøres noget uden for naturprojekt-området eller ved slusen i Hvide Sande, siger Søren Christensen.

Han opfordrer de berørte lodsejere til at fotografere oversvømmelser og melde ind til landboforeningen, når de oplever, at afvandingsforholdene forringes.

Spørgsmål om erstatning

Vestjysk Landboforening ser også frem til at få Naturstyrelsens svar på, om Skjern Å-naturprojektet har udviklet sig anderledes end planlagt. Dét spørgsmål har Ringkøbing-Skjern Kommune stillet på baggrund af landboforeningens henvendelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Svaret er interessant i et større perspektiv, når vi taler om etablering af nye vådområder. For hvad gør man, hvis det alligevel viser sig, at naboer til naturprojekter får problemer, spørger Søren Christensen.

I forhold til Skjern Å-naturprojektet er staten erstatningsansvarlig, hvis arealer uden for naturområdet får oversvømmelser eller forhøjede grundvandsstande, og det godtgøres, at disse er en konsekvens af projektet.