Når der er problemer med salmonella, er det vigtigt, at der etableres et samarbejde mellem dyrlæge, svineproducent og foderleverandør for at få iværksat de nødvendige tiltag for at komme tilbage på sporet.

Der findes mange forskellige typer salmonella - over 2300 forskellige typer. De hyppigst forekommende er dem, som forekommer "naturligt" (thyphimurium og Infantes/Derby), mens de foderbårne salmonellatyper (også kaldet eksotiske) er meget sjældne grundet krav om varmebehandling af fabriksfremstillet foder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Salmonella formerer sig bedst i tarmkanalen, men kan også opformeres i miljøet. Mere vigtig at de kan overleve i miljøet i adskillige måneder - ja op til år.

For at kunne målrette indsatsen mod salmonella er det vigtigt at få kortlagt, hvor problemet opstår og derefter få det løst.

Indtil løsningen er på plads, skal der gøres mest muligt for at reducere bakterietrykket i stalden og helt ned i grisenes nærmiljø. Her er der flere mulige tiltag - dels desinfektion før grise indsættes, men også efter grisene er kommet i stalden, og smittetrykket dermed naturligt vil øges.

Og dels kan der også via foder iværksættes tiltag, som dokumenteret reducerer forekomsten af salmonella.

Smittekæden skal brydes, og det kræver en indsats. Derfor er det vigtigt dels at nedsætte grisenes udskillelse af salmonella og dels nedbringe smittetryk fra miljøet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vask og desinfektion af stalden inden indsættelse af grise vil reducere smittetrykket. Brug en god sæbe for at fjerne biofilm og komme rigtigt i bund. Så får desinfektionsmidlet også en bedre effekt.

Det kan være en god idé at få en desinfektionsspecialist fra eksempelvis DLG Desinfektion til at gå rutinerne igennem og sikre, at stalden er ren og "salmonellafri", inden grisene indsættes. Det kan være en hjælp at få udarbejdet en vaskeplan, så vask og desinfektion sættes i faste rammer.

Læs mere i Hyo

Læs mere, i det nyeste nummer af Hyo, der udkommer fredag den 2. september.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses ved at klikke her. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement ved at klikke her eller på 7620 7970.