Koncernen realiserede en omsætning på 26,7 milliarder kroner og et resultat før skat på 118,9 millioner kroner Det underliggende driftsresultat (EBITDA) for hele koncernen var det hidtil bedste og steg med 10 procent til 544,8 millioner kroner, hvilket er 43,5 millioner kroner større end i samme periode sidste år.

Resultatet efter skat på 86,5 millioner kroner er tilfredsstillende og 89,9 millioner kroner bedre end i samme periode sidste år. Størstedelen af koncernens indtjening falder traditionelt i anden halvdel af året.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Slankede balancen

Koncernen slankede balancen og reducerede den nettorentebærende gæld med 1,0 milliarder kroner, samtidig med at soliditeten er steget fra 18,7 procent sidste år til 21,6 procent ultimo juni 2016. De finansielle omkostninger netto faldt med 39,6 millioner kroner.

Koncernens største kerneområde, grovvarer, har haft en meget tilfredsstillende udvikling med lavere omkostninger, øgede markedsandele i Danmark og god fremgang i Tyskland og Sverige med bedre udnyttelse af koncernsamarbejdet og en fortsat stærk risikostyring.

Inden for Service & Energi udvikler samarbejdet med DCC sig tilfredsstillende, og koncernens tyske aktiviteter i Team fortsætter fremgangen, primært indenfor energi.

Koncernens vitamin- og mineralaktiviteter i Vilofoss har fastholdt indtjeningen på et meget tilfredsstillende niveau på hovedmarkederne Danmark og Tyskland. Hertil kommer fremgang i Frankrig og Kina.

Optimering

I Kongskilde er rationaliseringer og produktionsoptimering stadig i fokus efter gennemførelsen af væsentlige besparelser. Selskabet har fastholdt sine markedsandele, men er ramt af en markedstilbagegang på mere end 10 procent for tredje år i træk, hvilket er årsagen til et negativt resultat for perioden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

GASA Group har haft en rigtig god forårssæson og har øget indtjeningen til det højeste niveau nogensinde.

Forventningerne til DLG-koncernen for hele 2016 er positive og på niveau med sidste år. Dog er der endnu usikkerhed om høstkvalitet og udbytte i Nordeuropa.