Abonnementsartikel

NaturErhvervstyrelsen når ikke at blive færdig med udbetalinger af de resterende tilskud til 5- og 20-årige tilsagn inden udgangen af september.

NaturErhvervstyrelsen når desværre ikke at blive færdig med udbetalinger af de resterende tilskud til 5- og 20-årige tilsagn inden udgangen af september. NaturErhvervstyrelsen forventer, at de sidste tilskud bliver udbetalt i oktober. NaturErhvervstyrelsen er primært forsinket med tilsagn, der er givet i 2014 eller tidligere. Det er dog forskelligt fra ordning til ordning, hvor lang tid der går, før de resterende tilskud bliver udbetalt til landmændene.

For Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ) og Plejegræs (tilsagn givet i 2014 eller før) har NaturErhvervstyrelsen udbetalt til cirka 87,1 procent af de landmænd, der har et MVJ- eller plejegræstilsagn givet i 2014 eller tidligere. Hvis du endnu ikke har fået udbetalt dit MVJ- eller plejegræs-tilskud, forventer NaturErhvervstyrelsen at have udbetalt dit og de resterende andre tilskud inden 31. oktober. Behandlingen af enkeltstående komplicerede sager kan dog strække sig ud over denne dato, eksempelvis på grund af mangler i ansøgningerne, tekniske fejl eller behandling af konkursboer.

Det er blandt andet de nye regler for indtegning af fradragsarealer under grundbetalingsordningen, der betyder, at NaturErhvervstyrelsen er længere tid om at behandle MVJ- og plejegræs-sagerne i år. NaturErhvervstyrelsen håber at gøre dette problem mindre til 2017, da NaturErhvervstyrelsen arbejder på at lette indtegningen til den kommende ansøgningsrunde.

Pleje af græs- og naturarealer

NaturErhvervstyrelsen har aktuelt udbetalt til 98 procent af de landmænd, der har et tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer, der er givet i 2015. NaturErhvervstyrelsen regner med at have udbetalt de sidste tilskud ved udgangen af september.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

NaturErhvervstyrelsen forventer, at man er færdige med de sidste udbetalinger til Økologisk Arealtilskud i begyndelsen af oktober. NaturErhvervstyrelsen har aktuelt udbetalt til 96 procent af landmændene, men størstedelen af de resterende sager er kontrolsager, der tager længere tid at behandle. Sagsbehandlingen er påvirket af, at NaturErhvervstyrelsen kom senere i gang med udbetalinger på grund af forsinket IT-system. Derudover oplever styrelsen i øjeblikket et midlertidigt kompetencetab.

- Vi er rigtig kede af, at vi ikke når at udbetale tilskud til alle landmænd inden udgangen af september. Vi arbejder dog hårdt for at nå de sidste udbetalinger inden udgangen af oktober,? udtaler enhedschef Vibeke Møgelvang.

- Medarbejderne arbejder over, ligesom vi overfører medarbejdere fra andre områder til at behandle udbetalingssager, fortsætter hun.