Abonnementsartikel

Væstfonden og Den Europæiske Investeringsfond er gået sammen og har lavet en aftale, som sikrer 180 millioner kroner til etableringslån.

Op mod 50-75 ekstra yngre landmænd ventes at kunne modtage nye etableringslån til at købe deres eget landbrug som følge af en ny aftale mellem Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Aftalen betyder at Vækstfonden kan give etableringslån for ekstra 180 millioner kroner.

En ny aftale mellem Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond, EIF, giver nu mulighed for at yde flere og større etableringslån, som styrker kapitalgrundlaget for 50-75 unge landmænd, der vil starte deres eget landbrug op.

- Jeg er meget tilfreds med, at aftalen er faldet på plads, og at der dermed skabes grobund for flere ejerskifter, så flere yngre landmænd kan komme ind i landbruget,

Troels Lund Poulsen, Erhvervs og Vækstminister

- Jeg er meget tilfreds med, at aftalen er faldet på plads, og at der dermed skabes grobund for flere ejerskifter, så flere yngre landmænd kan komme ind i landbruget rundt om i hele Danmark. Det er ét af flere tiltag, som regeringen har igangsat for at få landbruget på vækstsporet, siger Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Aftalen er et af de initiativer, som regeringen fremlagde i forbindelse med udspillet "Vækst og Udvikling i hele Danmark" i november 2015.

I dag kan Vækstfonden yde de særligt risikovillige "Etableringslån til landbrug" i samarbejde med Landbrug & Fødevarer samt en stor gruppe af Finansrådets medlemmer for op til 175 millioner kroner.. Lånerammen for aftalen mellem Vækstfonden og EIF er 180 millioner kroner, og det åbner op for, at flere unge landmænd kan etablere sig som gårdejere.

Skaber optimisme

Aftalen, der udvider den eksisterende låneordning "Etableringslån til Landbrug", giver Vækstfonden mulighed for at yde etableringslån på de yderste 15 procent af landbrugsejendommens værdi mod hidtil 10 procent.

- Med vores etableringslån hjælper vi de unge landmænd med at skaffe den yderste og mest risikofyldte del af deres finansiering, når de skal købe et landbrug. Det giver både bankerne og realkreditinstitutterne mulighed for at komme med de resterende midler, så den samlede finansiering falder på plads. Med den nye garanti fra EIF kan vi nu nå ud til endnu flere landmænd, siger Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden.

Aftalen med EIF er netop blevet underskrevet og træder formelt i kraft 1. september. Men allerede nu kigger Vækstfonden på de første mulige finansieringer med den nye garanti.

Vækstfonden har siden 2010 finansieret flere end 500 landbrug for cirka 2 milliarder kroner.