En stigende afregning og et fald i foderpriserne har fået en forsigtig optimisme til at vende tilbage i svineproduktionen.

Formand for LandboSyd, Mogens Dall, er glad for en positiv udvikling:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Lige nu er vi generelt godt tilfredse med en god notering og et godt bytteforhold,

Mogens Dall, formand for LandboSyd

- Nu handler det om, at vi i de kommende måneder får en periode med stabilitet. Lige nu er vi generelt godt tilfredse med en god notering og et godt bytteforhold, siger Mogens Dall.

Fagchef Svin, Anders Peter Frederiksen, LandboSyd, forklarer, at afregningsprisen på svin i det første halvår af 2016 har været i gennemsnit 39 øre pr. kg. lavere end den budgetterede afregning på 9,50 kroner pr. kg plus efterbetaling.

Med en produktion på 10.000 slagtesvin vil dette prisniveau betyde en negativ budgetafvigelse på 336.000 kroner - isoleret set.

- Men afregningsprisen brød igennem i begyndelsen af juni - uge 23 - og op på et niveau over den budgetterede pris, og den har nu i en måned ligget i gennemsnit 40 øre over budgetprisen, siger Anders Peter Frederiksen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I resten af året er der budgetteret med en afregningspris på 9,75 kroner pr. kg. I 3. kvartal og 9,50 kroner i 4. kvartal.

Samtidig er foderpriserne faldet kraftigt i de sidste par uger, og det er til glæde for svineproducenter, som indkøber foder og ikke har lange aftaler. Dermed giver prisforholdene svineproducenterne en dobbelt gevinst.

Anders Peter Frederiksen forklarer, at den tyske notering i denne uge har ligget på 1,66 Euro (12,45 kroner), og herfra skal så fratrækkes efterbetalingen, som i budget 2016 er sat til 90 øre. Status på den tyske afregningsnotering på slagtesvin er, at den i gennemsnit de seneste 12 uger har ligget på 11,10 kroner pr. kg., hvor den i Danmark var 10,42 kroner pr. kg inklusiv en efterbetaling sat til 90 øre.

- Dermed har den tyske afregningspris de sidste 12 uger ligget 68 øre over den danske notering, siger Anders Peter Frederiksen.