Abonnementsartikel

På Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, Vejlby, er den nye agrarøkonom, Ny AØ, ved at være på plads. Det første hold på det nye 40-ugers forløb begynder til august.

40 uger. Fire eksamener. Fuldt fokus på livet som selvstændig. Den nye agrarøkonomuddannelse, NY AØ, har fundet sin form på JU Århus, Vejlby.

Sigter mod selvstændighed

- Det primære sigte med NY AØ er at gøre de studerende klar til at eje og drive en ejendom. Det bedste ville være, hvis de fik lov at købe en gård, de kunne øve sig på i de 40 uger, men det er ikke rigtig en mulighed, så nu gør vi det næstbedste,

Claus Højlund, koordinator for Ny AØ på Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, Vejlby

Skatteregler, overtagelsesformer, international økonomi og politik. Det er nogle af de emner, Vejlbys første hold nye agrarøkonomer kan se frem til at arbejde med efter sommerferien. Uddannelsen har fået et makeover efter erhvervsskolereformen, der trådte i kraft sidste år, og ved udgangen af august skal forløbet stå sin prøve.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det primære sigte med NY AØ er at gøre de studerende klar til at eje og drive en ejendom. Det bedste ville være, hvis de fik lov at købe en gård, de kunne øve sig på i de 40 uger, men det er ikke rigtig en mulighed, så nu gør vi det næstbedste, siger Claus Højlund, der er koordinator for Ny AØ på Vejlby.

- Helt kort fortalt er Ny AØ blevet et meget personligt forløb, hvor de studerende får lov til at regne på deres drøm og udforske deres egne styrker og svagheder som selvstændige. Uden at det koster dem noget.

Uddannelse i to spor

Økonomien, der er et af kernefagene på Ny AØ, bliver bakket op af bredere fag som strategi, personlig lederudvikling, markedsføring og pressehåndtering.

- Man kan sige, at vi kombinerer to spor. Et, der er meget konkret og fokuserer på bundlinje, og et, der favner alle de ting, man også skal kunne, når man vælger at etablere sig i landbrugserhvervet, forklarer uddannelsesleder på Vejlby, Jens Huusmann.

- Det er for eksempel evnen til at lede en medarbejdergruppe, evnen til at tænke langsigtet og strategisk og evnen til at stå på mål for sit erhverv, når omverdenen stiller sig kritisk over for det.

Agrarøkonomer bliver typisk selvstændige men er også eftertragtede til job inden for rådgivning, salg og undervisning. Ny AØ på Vejlby har lige nu 27 tilmeldte. Der er åbent for tilmelding helt frem til studiestart 29. august.