Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har rettet henvendelse til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, med en klage over, at statsminister Lars Løkke Rasmussen ikke vil møde frem i et samråd i relation til hans tilsynspligt i sagen om Landbrugspakken.

Udvalgets formand Pia Adelsteen (DF) skriver blandt andet, at hun retter henvendelse vedrørende de vanskeligheder, vi oplever i udvalget i forhold til at udøve vores parlamentariske arbejde. Statsministeren har i et brev meddelt, at han ikke ønsker at besvare de stillede samrådsspørgsmål i et samråd i Miljø- og Fødevareudvalget, idet han mener, at tre af samrådsspørgsmålene vedrører interne regeringsforhold og to af spørgsmålene bedst egner sig til skriftlig besvarelse i Folketingets Forretningsudvalg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Folketingets mulighed for at udøve sin parlamentariske kontrol, når ministre afviser at deltage i ønskede samråd.,

Brev til folketingets formand

Begrænsende

- Som formand for Miljø- og Fødevareudvalget finder jeg og et flertal af udvalgets medlemmer (S, DF, EL, ALT, RV, SF og KF) det begrænsende for Folketingets mulighed for at udøve sin parlamentariske kontrol, når ministre afviser at deltage i ønskede samråd. Samråd er en mulighed for et udvalgs medlemmer for at få besvaret spørgsmål af den ansvarlige minister i en dialog, som ikke tilgodeses via skriftlige besvarelser, hedder det blandt andet i brevet til Folketingets formand.

Pia Adelsteen mener, at den praksis, der er med, at ministre besvarer samrådsspørgsmål inden for deres ressort, anser jeg for et vigtigt element i det parlamentariske arbejde:

- Og jeg vil gøre opmærksom på, at statsministerens forgænger den 17. januar 2014 besvarede helt tilsvarende spørgsmål, som de her stillede, i det relevante fagudvalg. Samrådet var dengang indkaldt af medlemmer af Retsudvalget, som afviklede samrådet, hedder det videre.

Skal tvinges

- Som formand for udvalget og på vegne at flertallet (S) DF, EL, ALT, RV, SF og KF) i Miljø- og Fødevareudvalget vil jeg derfor opfordre Folketingets formand og Præsidiet til at drøfte, hvorledes man fremover skal forholde sig, såfremt en minister ikke ønsker at stille op i samråd, når det drejer sig om et emne inden for ministerens ressort, således at vi fremover har mulighed for at agere ensartet. Herudover mener et mindretal i udvalget (S,ELALT, RV og SF),at Folketingets formand bør rette den fornødne kontakt til statsministeren for at sikre samrådet gennemført, slutter Pia Adelsteen.