I Himalaya ligger den lille bjergstat Bhutan med godt 750.000 indbyggere, hvor landets nationalregnskab ikke kun opgøres i penge, men også i bæredygtighed og folkets lykke, det oplyser Økologisk Landsforening.

80 procent af befolkningen er beskæftiget i landbruget, mens kun tre procent af landets areal er opdyrket. Der er behov for at øge bøndernes udbytter og indtjening for at opnå selvforsyning og forbedrede levevilkår. Samtidig ønsker Bhutan at landbruget bliver økologisk, og en del af strategien handler om at øge bøndernes viden om ressourceudnyttelse og bæredygtig dyrkning af jorden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

CISU støtter udviklingsprojekt

Med afsæt i erfaringer fra en række udviklingsprojekter i Østafrika med uddannelse af farmere gennem videndeling efter det såkaldte Family Farmer Learning Groups-koncept, har Økologisk Landsforening sammen med Bhutans naturfredningsforening, RSPN, søgt CISU (Civilssamfund i Udvikling) om støtte til et udviklingsprojekt i Himalaya-staten - og netop fået bevillingen.

- Bhutan er verdens første land med en national målsætning om at blive 100 procent økologisk. I Danmark har vi en masse øko-know how og ekspertise i at facilitere vidensopbygning og vidensdeling blandt bønder, virksomheder og organisationer, som fører til øget produktion, handel og indtjening både til den enkelte bonde, men også til familien og deres lokalsamfund. Det har vi blandt andet set i vores mangeårige udviklingsarbejde i Afrika. Det er nogle af de ting, vi nu skal udvikle i Bhutan sammen med RSPN, og vi er glade for, at CISU har valgt at støtte projektet, siger Per Rasmussen, International konsulent i Økologisk Landsforening.

Gensidig inspiration

Jesper Saxgreen, der er næstformand i Ulandsudvalget i Økologisk Landsforening, håber på, at samarbejdet vil give gensidig inspiration.

- Det bliver utroligt spændende at skulle medvirke til at gennemføre et helt lands ambition om at blive 100 procent økologisk. Styrken i dette partnerskab er, at vi ser et samarbejde mellem vore to organisationer som en mulighed for at arbejde med udviklingen af økologisk landbrug ud fra en bredere agro-økologisk og mere holistisk tilgang, siger Jesper Saxgreen og forklarer, at RSPN?s viden om den natur og de lokale landskaber, som landbrugene er indlejret i, vil indgå og komplementere den viden og de erfaringer, som Økologisk Landsforening har med udvikling og implementering af økologisk jordbrug på den enkelte bedrift.