Det står for mange landbyboere som et skrækscenarium, at den lokale landmand vil udvide sin svinebesætning. Frygten for lugten, støjen, stigningen i mængden af tung trafik og dermed for sikkerheden på skolevejene og for huspriserne i området er fremherskende, men miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen oplyser i et svar til Enhedslistens Maria Reumert Gjerding, at svinebedrifter over 75 dyreenheder, der ønsker at udvide eller etablere sig, skal have en miljøgodkendelse:

- I forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse skal kommunalbestyrelsen vurdere, om påvirkningen af omgivelserne - blandt andet i form af lugt, støj og tung trafik - overholder lovens beskyttelsesniveauer, der er fastsat netop for at varetage hensynet til det omgivende miljø, lyder svaret fra ministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er muligt for enhver, inden for en nærmere fastsat frist fra den offentlige annoncering at anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når denne foreligger,

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister

Skal annonceres

Sikkerhed på skoleveje og eventuelle påvirkninger af huspriser indgår dog ifølge ministeren ikke i vurderingen:

- I henhold til Husdyrgodkendelsesloven skal det annonceres for offentligheden, når store svinebrug søger om miljøgodkendelse, hvorefter det er muligt for offentligheden at indhente relevante oplysninger, stille spørgsmål eller kommentere. Det er muligt for enhver, inden for en nærmere fastsat frist fra den offentlige annoncering at anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når denne foreligger, oplyser Esben Lunde Larsen videre.

Alle, der berøres af afgørelsen, har ret til at kommentere udkast til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til de indkomne oplysninger, når der træffes afgørelsen i sagen.