Da staldtemperaturen ofte vil være mellem to og fire grader celsius højere end udendørstemperaturen, betyder det, at selv om udetemperaturen ikke er meget over 20 grader celsius, bliver staldtemperaturer let omkring 25 grader celsius, hvor den termoneutrale zone for grise ligger mellem 18 og 24 grader celsius.

Grise har kun en meget begrænset evne til selv at køle deres krop, idet de ikke kan svede. Derfor vil grise, hvis de har muligheden, søle sig for at regulere deres kropstemperatur.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Desuden er det vigtigt at øge tildeling af vitaminer, der hjælper med at regenerere enzymer, som er essentielle for kroppens energiomsætning.

Jacob Dall, svinefaglig ansvarlig, Vitfoss

Æder mindre

Det mest tydelige tegn på, at grise - og i særdeleshed vores søer - lider under forhøjede temperaturer, er, at foderoptagelsen falder. For vækstgrisene betyder dette, at tilvæksten falder en smule, mens det for diegivende søer betyder, at mælkeproduktionen kan falde markant.

I sommerperioden kan det derfor være relevant at tildele supplerende mælk for at modvirke et fald i søernes mælkeproduktion.

Med særligt tilskudsfoder, der kan tildeles supplerende til søerne i særligt varme perioder, eller kan iblandes Landmixen kan nogle af de negative effekter af høje temperaturer modvirkes. Det er vigtigt at regulere elektrolytbalancen og gennem antioxidanter at reducerer den oxidative belastning af kroppens celler. Desuden er det vigtigt at øge tildeling af vitaminer, der hjælper med at regenerere enzymer, som er essentielle for kroppens energiomsætning.

Tjek vandforsyning

Sidst, men ikke mindst, er det nu, vandforsyningen i stalden skal tjekkes en ekstra gang - dels for at sikre at vandet kun kommer ud der, hvor det er tilsigtet; at ventiler er placeret så vandet lander i krybber og ikke ude i stiens, samt vandkvaliteten og ydelsen på drikkeventilerne er korrekt. Hos en diegivende so bør vandventilen yde 4 l/min, for sikre, at soen optager tilstrækkeligt vand.