Undervisning i sprøjtemidler og opnåelse af et sprøjtecertifikat er en grundlæggende kompetence, som alle landbrugselever skal gennemføre, lyder det fra Ellen Trane Nørby.

Enhedslistens Søren Egge Rasmussen har spurgt undervisningsminister Ellen Trane Nørby, hvilke ændringer, der skal laves for, at landbrugselever, der tager en økologisk landbrugsuddannelse, kan blive fritaget for at tage sprøjtecertifikat.

Men det er åbenbart ikke ligetil at foretage en sådan ændring. Ministeren peger på, at der efter ønske fra det faglige udvalg for landbrugsuddannelsen kun findes én type landbrugsuddannelse:

- Uddannelsen er målrettet beskæftigelse både i konventionelt og i økologisk landbrug. Det er begrundet i ønsket om, at sikre eleverne bredest mulig vifte af beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse. Der findes således ikke en udelukkende økologisk landbrugsuddannelse, men der er mulighed for lokalt på skolerne at tilrettelægge undervisningen med et økologisk fokus, oplyser ministeren.

Grundlæggende kompetence

I landbrugsuddannelsen er undervisning i sprøjtemidler og opnåelse af et sprøjtecertifikat en grundlæggende kompetence, som alle landbrugselever skal gennemføre uanset et eventuelt ønske hos eleven om på sigt at drive eller søge beskæftigelse i et økologisk landbrug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Elever, der primært ønsker at beskæftige sig med konventionelt landbrug, skal også lære om økologi og bæredygtighed:

- En fritagelse for sprøjtecertifikat vil forudsætte grundlæggende ændringer i landbrugsuddannelsen og vil kræve en indstilling herom fra det faglige udvalg for uddannelsen, idet det er det faglige udvalg, der har kompetencen til at fastsætte uddannelsens indhold og struktur. Elever og virksomheder kan efter erhvervsuddannelseslovens regler indgå aftale om en individuelt tilrettelagt uddannelse. Det er efter disse regler således muligt at etablere individuelle landbrugsuddannelser indenfor landbrug uden sprøjtecertifikat, slutter Ellen Trane Nørby.