Abonnementsartikel

På cirka halvdelen af Danmarks landbrugsareal er en velfungerende dræning helt afgørende for at opnå en rentabel planteproduktion. Mange grundlæggende faktorer i planteproduktionen er helt afhængige af, at dræningen af marken er i orden.

Dræning er med til at forbedre rodudviklingen, hvilket generelt er en vigtig faktor for at optimere udbyttet. En god rodudvikling er ekstra vigtig, hvis der i vækstsæsonen kommer tørre perioder. Så er afgrøderne rustet til at hente vand og næringsstoffer i større dybde. Se figur 1.

Dræning giver mulighed for at så tidligere

En god dræning er på mange marker essentiel for farbarheden i marken. Hvis marken er godt drænet, så giver det mulighed for en tidligere såning samt i det hele taget at udføre de forskellige opgaver i vækstsæsonen rettidigt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forklaringen på den tidligere såning er vist på figur 2. Når en jord er meget vandfyldt, medgår der en stor energimængde til at varme den op. Samtidigt sker der også et stort energitab via fordampning, se venstre side af figuren. Hvis jorden er drænet (højre side af figuren), så kan jorden absorbere varmen langt hurtigere, og muligheden for at udføre opgaverne i marken rettidigt optimeres.

Andre fordele ved dræning

Som nævnt øges farbarheden i marken, når den er veldrænet. Herved nedsættes også risikoen for skadelig jordpakning, da jorden er mest udsat for skadelig jordpakning under våde forhold. God dræning giver også færre sygdomsangreb, mindre mængde ukrudt og en bedre næringsstofudnyttelse, hvilket jo er topaktuelt! Det nytter ingenting at sprede gødning på dårligt drænede marker eller områder i marken. Det vil ikke give en god udnyttelse af gødningen.

I Agro, der udkommer fredag den 10. juni kan du læse mere om ukrudt forekomsten i forhold til dræning, merudbytte, omkostninger ved dræning og afvanding i fremtiden

Men allerede nu kan du læse artiklen ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.