Abonnementsartikel

Generelt er Landbrug & Fødevarer godt tilfreds med det nye planlovsforlig, men Det Grønne Danmarkskort vækker bekymring hos interesseorganisationen.

Landbrug & Fødevarer hilser det nye planlovsforlig velkommen. Erhvervsorganisationen glæder sig over det brede forlig, der lægger op til større fleksibilitet og mere tidssvarende rammer for landbruget. Det er samtidig et stort plus, at kommunerne skal tage hensyn til produktionsvirksomhederne i deres planlægning, så deres udviklingsmuligheder ikke begrænses af byudviklingen. Dog er det bekymrende, at Det Grønne Danmarkskort fastholdes.

- Vi var stærkt kritiske, da den tidligere regering havde Det Grønne Danmarkskort med i naturpakken. Derfor var vi tilfredse, da den nuværende regering meldte ud, at de ville fjerne det. Det betyder også, at vi er skuffede og bekymrede nu, hvor kortet stadig er der. Den formildende omstændighed er, at det er præciseret, at kortet ikke må begrænse landbrugsejendomme, siger Lars Hvidtfeldt, der er viceformand hos Landbrug & Fødevarer.

Det Grønne Danmarkskort er et kort, hvor der bliver udpeget potentielle naturområder.

- Vi bryder os ikke om, at man laver udpegninger, som ikke skal bruges til noget nu og her. Det vil virke som en brændemærkning af et areal, og det kan få negativ betydning for ejendomsværdien og udviklingsmulighederne. Det er noget, som vi vil følge tæt, siger Lars Hvidtfeldt til Maskinbladet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Viceformanden understreger, at man tidligere har oplevet, at når der fra politisk side blev meldt ud, at en udpegning ikke skulle bruges nu, endte det alligevel med at få negative konsekvenser.

- Vi er erfaringsramte på området. Da man lavede habitatområder og Natura2000-planen vi man at vide, at det ikke havde en betydning, men nu har det en enorm betydning. Vi har dårlig erfaring med, at der bliver udpeget noget, og man siger, at det ikke betyder noget, siger Lars Hvidtfeldt.

Positivt

Selvom Det Grønne Danmarkskort er torn i øjet på Landbrug & Fødevarer, er organisationen overvejende positiv i forhold til det nye planlovsforlig.

- Der er sket meget, siden planloven så dagens lys, så der er i den grad brug for en modernisering. Det er helt centralt, at en moderne planlov sikrer forudsigelighed og investeringssikkerhed for fødevareerhvervet. Særlig er der behov for at understøtte vækst og udvikling i landdistrikterne, siger Lars Hvidtfeldt, som glæder sig over, at der er tale om et bredt forlig, som sikrer ro og forudsigelighed.

- Mange fødevarevirksomheder er placeret i byerne, og det er derfor glædeligt, at det nu slås fast, at kommunerne skal tage hensyn til produktionsvirksomhederne i deres planlægning, så deres udviklingsmuligheder ikke begrænses af byudviklingen. Med aftalen følger også større fleksibilitet og bedre og mere tidssvarende rammer for landbruget. Eksempelvis bliver det lettere at bygge eller renovere landbrugsejendomme og udnytte tomme bygninger på landet til erhvervsformål, siger Lars Hvidtfeldt.