I januar budgetterede Arla med en vækst i mælkeindvejningen på 4 procent fra ejerne i 2016. De seneste måneder er væksten taget af, og Arla har derfor justeret prognosen for 2016 til en total vækst i 2016 på 0,9 procent i forhold til 2015.

Progonoserne justeres løbende på baggrund af de faktiske indvejninger og prognoser fra Arlas andelshavere.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Der er ingen tvivl om, at mælkeproducenterne lige nu holder mælk tilbage og skruer ned som en reaktion på den lave mælkepris,

Thomas Carstensen, ansvarlig for Global Milk and Trading i Arla

- Der er ingen tvivl om, at mælkeproducenterne lige nu holder mælk tilbage og skruer ned som en reaktion på den lave mælkepris. Det kolde forår har også resulteret i lavere mælkeproduktion end forventet, siger Thomas Carstensen, som har ansvaret for Global Milk and Trading i Arla.

- Hvordan udviklingen vil være de kommende måneder afhænger af mange faktorer: Vi vurderer, at køerne stadig er der, hvilket betyder at mælkeproduktionen formentlig vil vokse igen, når mælkeprisen begynder at forbedre sig og dermed giver en bedre balance mellem omkostninger og mælkepris, siger han.

I øjeblikket forventer Arla en vækst på 0,9 procent for hele året, hvor forventningerne ved årets begyndelse var 4,0 procent.

De seneste uger er den kraftige vækst i mælkeproduktionen i Europa også taget af, men den totale mælkeproduktion vokser stadig i EU. Europa-Kommissionen forventer en total vækst i produktionen i 2016 på 1,4 procent i forhold til 2015.