Olaf, der efterforsker svindel i forhold til EU's budgetter og groft misbrug af EU-tilskud, er gået ind i sagen om Videncenter for Svineproduktion.

Olaf har 21. april 2016 henvendt sig til NaturErhvervstyrelsen med spørgsmål om undersøgelsen mod Videncenter for Svineproduktion, og Olaf anmoder om yderligere oplysninger om omfanget af de tilbagebetalinger, der er gennemført. Samtidig beder Olaf om en liste over de berørte ansøgninger og spørger, om de danske myndigheder har indført yderligere kontrol eller gennemført andre forebyggende handlinger i forhold til de ansøgninger fra Videncenter for Svineproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bevidst eller ubevidst

Desuden ønskes det oplyst, på hvilket grundlag de danske myndigheder har vurderet, at der ikke var tale om bevidste uregelmæssigheder.

- NaturErhvervstyrelsen er i gang med at besvare henvendelsen og forventer, at et endeligt svar kan sendes i begyndelsen af juni 2016. Miljø- og Fødevareudvalget vil blive orienteret, hvis Olaf vælger at gå yderligere ind i undersøgelsen. Det bemærkes, at Olaf henstiller, at deres henvendelse bliver holdt fortrolig. NaturErhvervstyrelsen agter derfor at behandle og besvare henvendelsen fortroligt. Der henstilles til, at Miljø- og Fødevareudvalgets medlemmer også behandler henvendelsen fortroligt, oplyser miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.