Det var den røde blok, der havde indkaldt ministeren, som understregede, at han af hensyn til en eventuelt fremtidig sag ved EU-domstolen har begrænsede muligheder for at udtale sig offentligt om sagen.

Han slog dog fast, at han forventer, at sagen ikke kommer videre, når regeringen har indsendt de ønskede forklaringer, og han noterede også, at det ikke er specielt alarmerende at modtage en sådan pilotåbningsskrivelse. Det sker for Danmarks vedkommende 30-40 gange årligt, uden at der gøres det store væsen ud af det.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er at skubbe danske landmænd foran sig i et meget risikabelt spil,

Simon Kollerup, landbrugsordfører Socialdemokraterne

EU-system

Ministeren pegede i sin samrådstale på, at EU-Pilotsager er et system, hvor Kommissionen formelt og i fortrolighed kan stille spørgsmål til medlemslandene om deres EU-implementering - uden at skulle indlede en egentlig traktatkrænkelsessag:

- Sagerne holdes fortroligt for at skabe et rum mellem Kommissionen og medlemslandene, hvor det er muligt at finde mindelige løsninger på eventuelle uenigheder om landets overholdelse af EU-lovgivningen. Det er fast praksis med få undtagelser, at regeringen ikke oversender EU-Pilotsagerne til Folketinget - heller ikke selv om det sker med traktatkrænkelsessager, forklarede Esben Lunde Larsen blandt andet.

Udtalelse

Hvis Kommissionen heller ikke stiller sig tilfreds med Danmarks svar på åbningsskrivelsen, sender den en begrundet udtalelse. Hvis der fortsat er uenighed med Kommissionen om den danske overholdelse af EU-lovgivningen, kan Kommissionen stævne Danmark ved EU-Domstolen - og så er det op til EU-Domstolen at komme med den endelige fortolkning af reglerne.

Regeringen vil drøfte sagen med aftaleparterne bag Landbrugspakken, hvis det viser sig, at Kommissionen ikke finder, at pakken - eller dele af den - holder sig inden for rammerne af EU-lovgivningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Grund til bekymring

En af initiativtagerne til hastesamrådet, Simon Kollerup, fra Socialdemokratiet sagde i en pause under samrådet til Maskinbladet, at landmændene bør være bekymrede over at have en minister, der ser sådan på en så alvorlig kritik fra EU-Kommissionen, og han fortsatte:

- Man fornemmer næsten lidt trækken på skuldrene over kritikken. Det er en forkert måde at gribe sagen an på, idet sagen handler om støttemidler, der er i fare, til danske landmænd, siger Simon Kollerup.

Ikke gjort noget

Han mener, at regeringen siden september sidste år selv har været opmærksom på, at støtten til de danske landmænd kunne komme i fare:

- Man har ikke gjort noget. Nu kommer EU-Kommissionen så med en officiel henvendelse til Danmark, og man vil stadig ikke gøre noget. Det er at skubbe danske landmænd foran sig i et meget risikabelt spil, og det er ikke det, vores landbrug har brug for nu. Kritikken i pilotåbningsskrivelsen fra Kommissionen er ganske klar. En pilotåbningsskrivelse er, uanset hvordan ministeren forsøger at tale det ned under samrådet, første skridt mod en retssag mod Danmark på et tidspunkt. Derfor er jeg overrasket over, at ministeren tager så lemfældigt på pilotåbningsskrivelsen, og at det ikke vækker større opsigt hos ham, at kritikken er så massiv, fortsætter Socialdemokratiets ordfører.

Uenig

Ministeren gav klart udtryk for, at han mener, at det kun er et spørgsmål om at forklare over for Kommissionen, hvad Landbrugspakkens dele indeholder, men der er Simon Kollerup ikke enig:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det lyder som om, at ministeren mener, at EU-Kommissionen ikke helt har forstået, hvad sagen drejer sig om. Det er underligt, al den stund at kontakten og dialogen med Kommissionen har stået på over et halvt år, siger Simon Kollerup, der understreger, at Danmark ifølge åbningsskrivelsen ikke bare i hjørner af Landbrugspakken, men på hele tre direktivområder forbryder sig mod EU-retten.