Hos Bæredygtigt Landbrug ser advokat Hans Sønderby Christensen det som en fordel, at EU-kommissionen har valgt at sende en såkaldt pilotskrivelse til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, hvor kommissionen fremhæver tre EU-direktiver, som den omdiskuterede landbrugspakke er i strid med. Han kalder det en nødvendigt fagligt vendepunkt for landbruget.

- Nu kommer diskussionen forhåbentlig ud i det åbne, hvor fakta - og ikke følelser og skærmtække - har overtaget. Enten bliver Kommissionen overbevist over de nærmeste uger, eller også må den danske regering gøre det under en eventuel sag for Domstolen. Gødningsnormerne i Landbrugspakken holder hele vejen - de er i overensstemmelse med EU-retten. Så enkelt er det, siger Hans Sønderby Christensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nu kommer diskussionen forhåbentlig ud i det åbne, hvor fakta - og ikke følelser og skærmtække - har overtaget.

Hans Sønderby Christensen, advokat for Bæredygtigt Landbrug

Efter Hans Sønderby Christensens opfattelse, hviler de nye gødningsnormer på et både sagligt og fagligt grundlag fra embedsmændenes side. Samtidig vurderer Bæredygtigt Landbrugs advokat, at Danmark er et af de mest gennemregulerede lande hvad angår gødning.

- Der findes ikke andre medlemsstater med jord og klima som det danske, som har en så håndfast og stram regulering som den danske, så hvis de danske normer skulle ophæves, skal man ophæve dem i alle de lande vi normalt sammenligner os med, siger Hans Sønderby Christensen.

Fagligt vendepunkt

At EU-kommissionen reagerer nu kommer ikke som en overraskelse for Hans Sønderby Christensen.

- Jeg sagde allerede inden henvendelsen blev kendt, at selvfølgelig må Kommissionen da reagere, når en række statsfinansierede institutioner og en tidligere minister med flere råber højt om fejl på fejl men ikke fortæller Kommissionen om alt det gode ved landbrugspakken eller om, hvad de selv gjorde, da de selv kunne påvirke. Det er nu op til embedsmændene at redegøre for det fulde billede, og det vil de naturligvis gøre overbevisende. Dertil kommer, at de nødvendigvis må komme ind på de håndfaste fejlimplementeringer af især vandrammedirektivet, som blev udført af den tidligere regering. Det er vigtigt, at disse kommer frem i lyset nu, så det her kan blive det nødvendige faglige vendepunkt for dansk landbrug, mens Kommissionens lys er tændt på sagen, siger han.