Abonnementsartikel

EU-kommissionen mener, at landbrugspakken kan være i strid med flere EU-direktiver.

EU-kommissionen er skeptisk i forhold til den omstridte landbrugspakke. Det skriver Information.

I en pilot-skrivelse til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, som Information har fået fingrene i, skriver kommissionen, at den mener, at landbrugspakken er i strid med hele tre EU-direktiver. Nemlig Vandrammedirektivet, nitratdirektivet og habitatdirektivet.

- EU-Kommissionens henvendelse til den danske regering indeholder en meget klar redegørelse for, at der er flere klart direktivstridige forhold, som Danmark nu skal redegøre for,

Ellen Margrethe Basse, professor i miljøret fra Aarhus Universitet.

Kommissionen mener, at landbrugspakken i en periode kan medføre en forværring af tilstanden i vandmiljøet og dermed grundvandet, da man har tilladt øget gødskning og ophævet randzonerne uden samtidig at have de kompenserende tiltag på plads.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- EU-Kommissionens henvendelse til den danske regering indeholder en meget klar redegørelse for, at der er flere klart direktivstridige forhold, som Danmark nu skal redegøre for, siger professor i miljøret Ellen Margrethe Basse fra Aarhus Universitet til Information.