Abonnementsartikel

Vending af det skårlagte græs forkorter tørretiden og øger muligheden for, at der også i perioder med ustadigt vejr kan bjærges kvalitetsfoder.

I mange malkekvægsbesætninger er græsensilage den vigtigste kilde til hjemmeavlet protein, og derfor er det vigtigt, at græsset ensileres når proteinindholdet og fordøjeligheden er optimal.

Specielt i første slæt udvikler græsset sig hurtigt, og derfor er der kun nogle få dage til at bjærge græsensilage i den optimale kvalitet. Da det danske vejr samtidig er ret ustabilt, drejer det sig om at være klar og udnytte selv korte perioder med tørvejr. Bredspredning samtidig med at græsset skårlægges giver en mærkbar reduktion i den tid, det tager at tørre græsset. Men græsset synker hurtigt sammen og forvejringen sker først og fremmest på overfladen. Skal der turbo på tørreprocessen, er det nødvending at vende afgrøden umiddelbart efter at det er skårlagt.

Østrigske Pöttinger har produceret græsmaskiner siden 1960?erne.

Ved at vende græsset kappes der et halvt til trekvart døgn af den tid, det tager at tørre græsset. I en periode med ustabilt vejr kan det være forskellen på, om ensilagekvaliteten bliver super eller middelmådig.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Østrigske Pöttinger har produceret græsmaskiner siden 1960?erne, og tilbyder i dag en bred vifte af vendere med alt fra fire og op til ti rotorer. Arbejdsbredden ligger i intervallet 4,0 - 13,0 meter.

Den brugte Pöttinger Hit 910 NZ er set hos Birkballe og Nicolaisen. Venderen er fra 2013 og har en arbejdsbredde på små ni meter.

I produktsortimentet har Pöttinger en tilsvarende vender med modelbetegnelsen AZ. I den variant er venderen monteret på et transportchassis. Under arbejdet i marken klappes de to transporthjul hydraulisk op over maskinen, som herefter kører på næsehjulet samt de otte hjul under rotorerne.

Transporteres i liften

Pöttinger Hit 910 NZ transporteres i liften, og når den arbejder i marken, giver en speciel konstruktion af topstangsfæstet venderen den fornødne fleksibilitet, til at tilpasse sig markens konturer. De otte rotorer er individuelt ophængt, og under de enkelte rotorer er der monteret et hjul, som sikrer at rotorerne arbejder tæt på jordoverfladen uden at røre jorden.

Arbejdshøjden grovindstilles på bærehjulene, og finindstilles med traktorens liftarme, eller ved at justere højden på næsehjulet, hvis et sådant er monteret.

Spreder væk fra kanterne

Er græsset skårlagt og bredspredt helt ud til markskellet, kan det være vanskeligt at få det vendt, uden at det kastes ud over skellet. Den brugte Pöttinger Hit 910 NZ er monteret med et kantrømningsudstyr, som minimerer risikoen for, at græsset tabes ud over skellet. Systemet betjenes hydraulisk fra førerkabinen, og kan anvendes uanset om der køres højre eller venstre om i det første træk.

Nye modeller

Til sæson 2015 introducerede Pöttinger nye modeller, og Hit 910 NZ skiftede modelbetegnelse til Hit 8.91. Riven har stadig otte rotorer med seks arme pr. rotor, og en arbejdsbredde på 8,86 meter.

Den store forskel ligger i et nyt og stærkere ophæng, samt i et nyt design af armene. Højdejusteringen af bærehjulene er ligeledes ændret, og samtidig har de støddæmpere, som stabiliserer venderen, når den arbejder i marken, fået et ny design.

Kontrollér ophæng og drev

Når Pöttinger Hit 910 NZ foldes sammen til transport, lægges de yderste rotorer hydraulisk ind over de øvrige, før sidefløjene løftes til lodret. I den position kan det være vanskeligt at danne sig et indtryk af venderens tilstand. Først når venderen står i arbejdsstilling, og gerne på et plant underlag, kan man se, om de enkelte rotorer har samme stilling og en ensartet arbejdshøjde.

- På en Pöttinger Hit 910 NZ vil jeg starte med at kontrollere rammen ved topstangsfæstet for revner og brud. Herefter vil jeg tage fat i de enkelte rotorer, og føle efter om de har slør. Der vil altid være lidt slør i transmissionen, og bare der er ensartet slør ved de enkelte rotorer, er de i orden, siger Jon Munck, der er montør hos Birkballe og Nicolaisen.

Kontroller sikkerhedskoblingen

Venderen er monteret med en overbelastningskobling i kraftoverføringsaksel.

Har maskinen stået stille i lang tid, kan det være en god ide at få koblingen afprøvet og justeret. Startes sæsonen med en kobling, der har sat sig fast, og ikke fungerer når en af rotorerne rammer en fast genstand, går det ud over transmissionen i venderen.

Pas på vand

Jon Munck anbefaler at opbevare venderen under tag, og hvis den efterlades udendørs, anbefaler han, at den klappes ud i arbejdsstilling.

- Står den i transportstilling, kan der løbe regnvand ind i transmissionen, som er monteret i venderens hovedramme. I rammen er der drænhuller, men de kan stoppe til, og så kommer der vand i lejerne. Det resulterer i, at der dannes rust i lejerne. Det får lejerne til at bryder sammen, når de har kørt en dag eller to. Et defekt leje resulterer ofte i, at en af rotorerne begynder at tande over. Sker det, gælder det om at stoppe i tide og få isat et nyt leje, inden at kron/spidshjulet i transmissionen ødelægges, siger Jon Munck.

Har et af rotorerne tandet over, er det vigtigt, at den igen kommer i takt med de øvrige rotorer, så armene på rotorerne ikke kolliderer.

Fedtsmurte drev

Montøren anbefaler at skifte olie på den central transmission, før sæsonen indledes. De øvrige transmissioner er fedtsmurte og skal have lidt fedt, hver gang venderen smøres.

- På nær de yderste rotorer som har fingerkoblinger, er der vedligeholdelsesfrie kardankryds imellem de enkelte rotorer. Til gengæld er det vigtigt at teleskopakslerne imellem rotorerne smøres med fedt. Når riven kører hen over en ujævn mark arbejder teleskopakslerne ganske lidt, og hvis de ruster sammen, udsættes lejer og drev for ekstra belastning, siger Jon Munck.

Fjedrene skal være lige

For at få en ensartet vending af afgrøden er det vigtigt at fjedren er intakte og lige.

Pöttinger anvender et specielt beslag til montage af fjedrene. Ud over at støtte fjedrene, virker beslaget også som sikkerhed for, at knækkede fjedre ikke tabes og giver skader på de efterfølgende maskiner.