Miljø- og fødevareministeren indvier 2. maj første etape af NaturErhvervstyrelsens nye afdeling i Augustenborg, der gradvist vil blive udvidet og bygget op over de næste år.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er med, når NaturErhvervstyrelsen 2. maj slår dørene op for nye naboer og samarbejdspartnere til indvielse af første etape af styrelsens nye afdeling i Augustenborg.

Fra samme dag vil 80 af styrelsens medarbejdere have deres arbejdsplads på Augustenborg Slot. Af dem er 45 nyansatte og har denne dag deres første arbejdsdag i styrelsen. Det er første led i flytningen af 376 arbejdspladser fra NaturErhvervstyrelsen i København til Augustenborg.

- Det viser rettidig omhu og omtanke, at NaturErhvervstyrelsen allerede nu flytter arbejdsopgaver og bygger afdelingen gradvist op.

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister

- Det er en stor mærkedag for ministeriet at kunne indvie NaturErhvervstyrelsens nye store afdeling på Als. Jeg glæder mig over, at vi nu er med til at skabe flere statslige arbejdspladser over hele landet. Statsadministrationen er alle danskeres, og det er vigtigt, at staten er tæt på alle de borgere, som den betjener, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Løbende opbygning

Den første gruppe af medarbejdere i Augustenborg skal behandle landmændenes ansøgninger om landbrugsstøtte. Ansøgningerne er netop kommet i hus, og det er vigtigt, at de kan blive behandlet, så landmænd kan få deres støtte til tiden. Netop derfor er maj et naturligt tidspunkt at flytte denne opgave og lære nye medarbejdere op.

Afdelingen i Augustenborg vil løbende blive bygget op, og arbejdspladser flytter fra København til Augustenborg, efterhånden som det passer med opgaver og produktionsplanlægning, og at styrelsen har lokaler at rykke ind i.

- Det viser rettidig omhu og omtanke, at NaturErhvervstyrelsen allerede nu flytter arbejdsopgaver og bygger afdelingen gradvist op. Det er vigtigt for at sikre en god overgangsperiode, frem til det tidspunkt hvor styrelsen er endeligt på plads i Augustenborg. Jeg og styrelsen har stort fokus på, at flytningen påvirker landmænd og fiskere mindst muligt, siger Esben Lunde Larsen.